Bag om Bogen

Online historisk fakta bog om medicinsk cannabis

Baggrund for bogen

Jeg har valgt at skrive denne bog og lave denne hjemmeside for at dele min viden om cannabis i medicinsk sammenhæng. I denne forbindelse har jeg forsøgt at samle den viden som findes om cannabis og sygdomme, men også hvor vi står i forskningsøjemed.

Cannabis er blevet testet klinisk og kontrolleret i større grad på dyr end på mennesker, hvilket gør, at der er mennesker verden over, der pt afventer en lang række kliniske forsøg, men hvor flere indikationer allerede er på plads fra afsluttede forsøg.

I Danmark er en lang række læger gået mod udenlandske forskeres overbevisning og vil ikke stå inde for anvendelsen af cannabis medicinsk, på trods af den store efterspørgsel i befolkningen. Vi er mange danskere der mener at den danske prøveordning er et halvhjertet forsøg på at hjælpe danske patienter. Til sammenligning er der 22.000 patienter, som er en del af det israelske medicinske cannabis program, ud af en befolkning på 8,7 millioner mennesker. I Danmark har cirka 200 patienter indtil videre fået cannabis blomst på recept. Her er det kun få udvalgte diagnoser, der er tale om og den indebærer ganske få planlagte forsøg.

På den måde er det kun ganske få patienter, der har fået adgang til medicinsk cannabis i Danmark, hvilket i stor grad handler om den danske sundhedsstyrelse og heraf danske lægers modstand eller manglende viden indenfor området, hvorfor mange har valgt at takke nej til prøveordningen.

Jeg begriber ikke, hvorfor man laver en prøveordning, der på ingen måder er gennemtænkt, og hvorfor man ikke har valgt at uddanne vores læger til at håndtere cannabis som medicin, som jo i første omgang er klassificeret som en plante og natur-medicin. Det at vi som samfund ikke får uddannet vores læger i medicinsk cannabis, før prøveordningen går igang. Dette er enten et tegn på dårlig planlægning eller et ønske om, at forsøget skal fejle.

Prøveordningen inkluderer og undersøger på ingen måde den gruppe af mennesker/patienter der bruger cannabis i forvejen. Mange af dem som bruger cannabis kunne formodes at have lidelser og gøre det af grunde, vi som samfund ikke kender til. Jeg har personligt Otosklerose, som er en meget sjælden arvelig øre-sygdom, som gør at jeg døjer med Tinnitus og høretab, på trods af et Implantat der erstatter min stigbøjle i venstre øre.

Her har jeg fundet ud at cannabis kan hjælpe mig med at abstrahere fra min Tinnitus når den er rigtig slem, hvilket gør mig i stand til at gøre ting, så som at fokusere på at arbejde. (jeg har været mine-dykker i Søværnet i 7 år og spillet trommer hele mit liv, hvorfor jeg var overbevist om at det var de 1100 dyk og et liv med Rock musik og trommer der havde skadet mine øre. Dette var til jeg fik min diagnose, som klart er arvelig)

På den måde forestiller jeg mig at mange af dem som bruger cannabis, har lidelser som vi burde undersøge og inkluderer i prøveordningen. Det kan jo ikke passe at alle dem som allerede har gavn af cannabis medicinsk, ikke er inkluderet i ordningen. Hvis den Danske sundhedsstyrelse er uenige med Dr. Raphael Mechoulam og andre internationale forskere i hvordan det Endocannabinoide system virker og hænger sammen, kunne det være interessent at vide, hvilken del af forskningen de er uenige i og komme med et konkret modspil, til hvorfor vi ikke skal anerkende lige præcis deres forskning og patenter i denne sammenhæng?

Det er ydermere grunden til at jeg har interviewet mere end 500 medicinske brugere af cannabis i Danmark, for at kunne lave denne bog og hjemmeside. Disse mennesker bruger cannabis medicinsk på den ene eller anden måde, nogle THC og andre CBD produkter og de har alle deres helt egen forklaring på hvorfor de gør det og hvordan det virker, hertil kommer at cannabis aldrig har slået nogen ihjel ifølge WHO 1996.

En anden ting der er bekymrende i Danmark, er at cannabis ser lovende ud sat overfor så mange forskellige sygdomme og lidelser, hvilket også gør cannabis til en god kandidat til at erstatte og komplimentere konventionel medicin, hvilket heller ikke er med i prøveordningen og som har vist sig som en af de helt store fordele ved Cannabis. Alt tyder på at cannabis, på forskellige måder, er sundt for mange syge mennesker og at der ikke er de samme fatale bivirkninger ved cannabis, som ved konventionel medicin.

Hertil kommer at der er lavere afhængighed forbundet med cannabis end meget andet smerte lindrende medicin. Når forskere sammenligner cannabis afhængighed, er cannabis 9% afhængigheds skabende, hvor alkohol for eksempel er 15%, 32% for nikotin, 23% for heroin, sidst nævnte kan sammenlignes med medicinske opiater (smertestillende).

Den Danske prøveordning, rummer 4 forsøg, eller videnskabelige undersøgelser der skal bane vejen for cannabis forskningen i Danmark, hvilket jo ikke skaber hverken viden, innovation eller udvikling for Danske patienter på området og igen gør det til et halvhjertet forsøg: Dette viser at vores sundheds autoriteter ikke sætter nogen retning eller ressourcer af til at prøveordningen, skal blive en succes.

Forsøgsordningen med cannabis startede 1 januar, men det er stadig ikke muligt for patienter at få tilskud til medicinen, hvilket igen tyder på en nedprioritering eller en dårlig strategisk planlægning af ordningen. Hertil kommer at cannabis blomst koster DKK 790,- for 5 gram, hvilket er næsten det dobbelte af hvad folk køber det for på det rekreative marked, uden nogen som helst garanti for at det er bedre, eller sågar den rette sort for patientens sygdom.

I Holland viste det sig at patienter der fik cannabis på recept hos lægen, hurtigt var tilbage og købe på Coffeshop’s, hvor udbudet var større og prisen lavere. Det er jo helt simpelt logik for burhøns, at hvis det medicinske cannabis man får hos lægen ikke kan konkurrerer på udvalg, kvalitet og pris, vil patienter gå et andet sted hen.

I den seneste rapport om Danskernes sundhed ser det ikke godt ud og vi er nu flere overvægtige mennesker end normale mennesker i Danmark. Jeg undrer mig over at man på ingen måde tager stilling til situationen i Danmark, herunder også den rekreative side af cannabis og kigger på hvad der sker i de lande hvor det har været liberaliseret.

I et land med 500.000 stress ramte og 250.000 mennesker på lykkepiller, og flere tykke mennesker end ikke tykke, kan man undre sig over, at man ikke vælger at planlægge prøveordningen professionelt, undersøge hvorfor folk de bruger cannabis, hvilke skade/gavn det gør og tage udgangspunkt i videnskabelige undersøgelser og indikationer indenfor området.

Som nævnt er cannabis naturmedicin, hvilket i sig selv skaber store udfordringer i samfundet, da det normalt høre til fødevarer ministeriet, men i dette tilfælde ligger hos ældre og sundhedsministeriet. Man kan undre sig over hvorfor lige cannabis flytter ministerie, når alt andet naturmedicin (den er i familie med Brændenælde) tilhøre fødevarer ministeriet.

Det samme gør sig gældende for vitaminer hvor indholdet overstiger de tiltladte værdier, som i Danmark er betydelig lavere end f eks i sverige, hvilket leder til spørgsmålet. Hvorfor skal det være så svært at forebygge i Dannark? Hvorfor må læger ikke anbefale kosttilskud i Danmark? Hvorfor fokusere vi ikke på at behandle livsstil med livstil, når vi kan og får uddannet vores læger til det?

Noget af forklaringen må man formode ligger i økonomien forbundet med cannabis og natur-medicin, og som de fleste nok ved bliver der omsat for op til DKK 1 milliard på Christiania’s Pusher-street om året, hertil noget lignende det samme beløb i resten af landet, i følge Politiet. Dette understreger at den Danske befolkning, lovlig eller ej, bruger flere penge på cannabis end på kosttilskud i Danmark (Dkk 1,2 milliarder på kosttilskud og naturmedicin 2017). Hvor vi i samme periode brugte for cirka DKK 27 milliarder på medicin.

Det sidste illustrerer for det første at bio og pharma er den mest forsknings tunge og lukrative industri vi kender, hvorfor der bliver fokuseret på patenter i forbindelse med klinisk dokumentation. Den kliniske dokumentation og patent, giver producenten en markeds eksklusivitet på 20 år. Men er patenter stadig godt for vores sundhedssystem, nu hvor de fleste diagnoser er livsstils diagnoser?Hvornår gavner det patienten, at læger er uddannet i generel medicin, når det handler om livsstilssygdomme og hvornår går det ud over patienten at lægen ikke er uddannet i denne sammenhæng, med kosttilskud/naturmedicin, motion og forebyggelse?

Der er mange økonomiske interesser forbundet med cannabis, hvilket påvirker patienter både direkte og indirekte. Her er kan denne bog og hjemmeside forhåbentlig være med til at forklare forskellen på de forskellige cannabis produkter. Hvorfor er synteser dyre end naturlig cannabis og hvorfor der er så stor forskel på hvordan cannabis er dyrket, forarbejdet og hvilken pris der i sidste ende bliver taget for produktet?

Cannabis i Danmark?

Om Bogen

Overordnet bygger denne bog på fakta fra videnskabelige artikler og bøger, kombineret med 512 interviews, som undertegnede startede på i efteråret 2015, og afsluttede december 2017. Hertil kommer nogle personlige oplevelser med cannabis som rusmiddel og medicin.

Interviews blev foretaget i forbindelse med min minor og master på Copenhagen Business School (CBS) og herefter i forbindelse med udviklingen af en patient monitorerings APP, som undertegnedes team og personlige ide’ modtog Høiberg prisen for 2016.

Denne bog er et forsøg på at samle, hvad der skal til for at få en bredere forståelse af medicinsk cannabis og i denne sammenhæng bruger jeg data og artikler fra andre lande, med hovedvægt på The Science of Marijuana, skrevet af Leslie L. Iversen, udgivet af Oxford Press og Cannabonoids as Therapeutics, by Dr. Raphael Mechoulam, den Israelske cannabis fader. Hertil kommer moderne viden fra primært Israel, hvor Dr. Mechoulam og efterfølgere har gjort Israel til det førende land indenfor medicinsk cannabis og forskning i dag.

Fokus har været at skabe en bog som kan oplyse, forstås og bruges af alle. Bogen skaber en grundforståelse af hvad cannabis er, men forklarer også hvorfor mange lande har valgt at liberalisere deres cannabis politikker. Bogen forklarer hvor cannabis kommer fra og hvordan det anvendes, hvad der er dokumenteret i kliniske test, samt dets historie.

Hertil kommer en beskrivelse af lovgivningens udvikling (indvikling), som har betydet meget for vores alle sammen syn på cannabis og hvordan forbruget i større grad er påvirket af opfattelsen af den sundhedsmæssige risiko ved cannabis. Bogen ser på hvad der virker og ikke virker i forbindelse med specifikke sygdomme og hvilke typer cannabis medicin og cannabinoider der findes på markedet, hvad de indeholder, hvordan de dosere’s og virker.

” Mange tror, at hvis man ryger en joint, så ender man med en nål i armen, men det er ikke bevist”. Tina Horsted, smertelæge.

Da de fleste læger, patienter og rekreative brugere har svært ved at navigere i hvad der er sandt og falsk, er denne bog et forsøg på at skabe at fundament, så vi kan skabe et fælles udgangspunkt for hvad det er vi diskutere og hvad vi skal gøre ved det i Danmark.

Det var på min Minor i bio business & innovation platform (BBIP) og master i Management of Innovation and Business Development (MIB), at det gik op for mig i hvor stor en grad bio og pharma og virksomheder generelt, har indflydelse på vores sundhedsautoriteter, universiteter og samfund generelt.

På BBIP lærte vi alt om hvordan alle er sårbare overfor denne industri og de metoder der anvendes, til at sælge mere medicin og forlænge patienters brug af medicin, for at bevare markeds eksklusivitet, hvilket på ingen måde gavner patienterne. Derfor er det vigtig at forstå, hvordan vi har designet vores samfund og sundhedssystem, på godt og ondt, for at kunne sætte sig ind i cannabis og problemstillingerne i denne forbindelse.

Den medicinske cannabis forskning, er på ingen måde blevet præsenteret til den Danske befolkning eller læger, men er meget omfattende og udspringer af blandt andet Israelsk grundforskning igennem 21 år.

Denne grundforskning gør det nu muligt, at forklare mange flere aspekter af cannabis som medicin og det Endocannabonoide system i kroppen. Det er derfor vigtig at forstå hvor vi står, forskningsmæssigt i dag, uden at være farvet af tidligere overbevisninger og fastlåste gamle holdninger.

Danmark kan i større grad end der er lagt op til, lære af de førende lande indenfor medicinsk cannabis forskning og da vi på ingen måde er en isoleret ø, når det handler om adgang til viden, er det vigtigt at Danske sundheds autoriteter og læger, kan følge trop med den internationale forskning på området, for ikke at miste befolkningens respekt og anerkendelse. Tag f eks Endocannabinoid systemet (ECS), som er potentielt den største receptor i alle dyrs kroppe, og som bliver nævnt med 10 linjer på det Danske medicin studie, hvilket umuligt kan beskrive de mere end 500 komponenter som bliver påvirket i denne forbindelse.

Vi i Danmark er desværre ikke særlig gode til at tage international forskning for gode vare, hvilket i dette tilfælde stiller Danske patienter dårligt, hvad angår medicinsk cannabis og også når man ser generelt på, hvor dårlig stillet ikke pharma forskning har det i Danmark.

I følge forskningen på området, er opfattelsen af den sundhedsmæssige risiko forbundet med cannabis, direkte forbundet med hvor meget cannabis der bliver anvendt i vores samfund. Her illustrerer den historiske del af bogen dette, men gør sig stadig gældende den dag i dag, hvorfor tanken med denne bog også er at ændre befolkningens holdning til cannabis, som i stor grad bygger på falsk propaganda, som har kørt lige siden 1936, før det Amerikanske forbud i 1937, men som har været modbevist ved flere lejligheder, men aldrig overfor den Danske befolkning.

Hertil kommer at min og andres opfattelse at vestens moderne medicinske paradigme, er almindeligt opretholdt, som et vellykket sundheds kriterie, men det er baseret på en mekanisk ide om at “fixere” kroppen i stedet for at bringe den tilbage i balance. Gamle medicinske modeller understregede at vi skal bringe kroppen tilbage i balance ved hjælp af blandt andet helbredende teknikker, og naturlige planter. Det kunne man argumentere for, burde gøres sig gældende i større grad, i denne tid med så mange livsstilssygdomme og diagnoser.

Bogen kan forhåbentlig inspirere og være med til at udbrede saglig viden om cannabis og på samme måde, sætte læger, universiteter og sundhedsmyndigheder i gang med at udforske og udnytte denne plantes medicinske potentiale til fordel for Danske patienter. Her gør det jo heller ikke noget at læger og forskere i Danmark på egen hånd begynder at sætte sig ind i stoffet, det er ret spændende når man først åbner døren.

Som læge må det da også være interessent at sætte sig ind i; noget der har haft så stor medicinsk betydning, igennem mange tusinde år, men også fordi cannabinide-baseret medicin, er fremtidens medicin, hvor alt først lige er begyndt.

For de læger der er i tvivl om dette udsagn, se Dr. Raphael Mechoulam forskning, som går tilbage til 1964, hvor han første gang i nyere tid, isolerede THC og siden grundlagde det ECS i 1988, hvilket er et cirka 600 millioner år gammelt receptor system, som eksistere i alle dyr og mennesker, undtagen insekter.