Bogen om Cannabis

Kapitel 1: Rekreativ Omfang

Rekreativ omfang globalt og i Danmark

Som nævnt tidligere er det medicinske cannabis marked stærkt forbundet til det rekreative cannabis marked. Hvor rekreativ betyder noget i retningen af, ”at give mulighed for hvile og afslapning, gerne i forbindelse med fritid eller fritidsaktiviteter”. Sidst nævnte er en vigtig pointe, som understreger at de rekreative brugere, i stor grad bruger Cannabis til at slappe af, på samme måde som andre drikker et glas vin. I denne tid må det at slappe af og koble fra være noget af det vigtigste for at opretholde, et godt og sundt liv, da vores samfund må siges at være mere stresset og livstils sygt end nogen sinde før.

1/3 af den Amerikanske befolkningen har prøvet cannabis, og op til ½ af alle Europæere, mellem 15-50 år, anslås at have prøvet cannabis. De fleste der prøver det første gang er unge omkring 18, hvor de eksperimenterer med forskellige ting.

For at slå omfanget af det Danske rekreative brug fast, viser nyeste tal, som skal tages med et gran salt (DKK 2,5 milliarder omsætning), at 4,6 % af den Danske befolkning mellem 16-44 år, har røget cannabis indenfor den sidste måned, viser undersøgelser fra 2016. I denne gruppe har ialt 44,2% prøvet cannabis nogen sinde. Her er der primært tale om Hash, som er det mest udbredte cannabis produkt i Danmark, herefter kommer pot og skunk.

Danmark adskiller sig på den måde fra andre lande hvor det primært er Cannabis blomsten (pot og skunk) man ser.

Hvis man sætter alderen ned til 16-34 årige i undersøgelsen, er der 6,4% af den Danske befolkning, der har indtaget cannabis den seneste måned og 45,9% havde prøvet det nogensinde, med regnet seneste år, hvorfor cannabis er mere udbredt blandt unge mennesker i Danmark. Hvilket også er tilfældet med godt 85% af dem som kommer i behandling, for hash misbrug i Danmark, som er mellem 18-24 år.

Tager man gruppen med de 16-24 årige er der 8,5% der har brugt cannabis inden for den seneste måned (82 %.  af denne gruppe brugte cannabis 1-3 gange den seneste måned) og 41,5%, der samlet havde prøvet det. Hvilket viser at cannabis er mest udbredt blandt unge mennesker, mellem 16 og 24 år, dog er der flere i de ældre grupper der har prøvet det, nogensinde. Blandt de unge er det 23,9% der har prøvet det indenfor det sidste år i gruppen med de 16 – 24 årige.

Resultaterne fra befolknings undersøgelserne viser stigninger i det eksperimenterende brug af hash/cannabis frem til 2000, for herefter at ligge nogenlunde stabilt frem til 2010. Fra 2010 til 2013 ses en lille, men statistisk signifikant, stigning i andelen af personer, der oplyser, at de har brugt hash inden for det seneste år, hvilket godt kunne hænge sammen med den positive medicinske omtale som starter i denne tid, men kan også hænge sammen med en større generation af unge, eller andre samfunds aspekter.

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at brug af hash er størst i hovedstadsregionen, hvilket markedet også illustrerer. Blandt unge under 25 år i hovedstadsregionen har typisk 10-20 procentpoint flere prøvet hash nogensinde sammenlignet med unge i samme aldersgruppe i de øvrige regioner.

Hvad angår andre stoffer end hash, er udbredelsen mere geografisk ensartet, hvilket må formodes at skyldes Christiania og Pusherstreet, som giver unge i hovedstaden, lettere adgang til cannabis produkter. Her ville være fornuftigt allerede nu, at signalerer og argumenterer for en aldersgrænse for Cannabis i det Danske samfund. PÅ den måde ville det sende et signal til alle i miljøet om at passe på de unge og få Pusherstreet mfl til ikke at sælge Cannabis til de unge, under den foreslåede og forsknings baserede lavalder.

Med den nuværende model, kriminalisere det Danske samfund altså næsten 50% af den Danske befolkning, istedet for at bygge en industri op og deraf sætte ressourcer af til forebyggelse og behandling, til dem der har brug for hjælp til at komme ud af cannabis afhængighed.

Om cannabis som medicin og rusmiddel kan adskilles er endnu ikke afklaret, da mange af dem som bruger cannabis har lidelser, og mange er af den opfattelse, at cannabis er en form for selv-medicinering, hvor mange foretrækker cannabis frem for andet godkendt medicin.

Det kunne i denne sammenhæng være interessent at undersøge hvor mange af dem som bruger cannabis, der ser det som medicin, kontra som rusmiddel og hvor mange af dem som bruger cannabis, der har en lidelse og hvilke lidelser der er tale om?

Random Quote