Bogen om Cannabis

Introduktion; Kapitel 1

Medicin intro

Cannabis har siden tidernes morgen været brugt som medicin. Det har været brugt som behandling og til lindring af mange forskellige symptomer og lidelser. Igennem 100 år (10 år i Danmark 1942 -1952) var cannabis som plante medicin, produceret af medicinalindustrien, en stor del af det Amerikanske medicinskab. Det var på markedet i mere end hundrede år uden nogle kendte bagsider. Det sluttede for knap 100 år siden (1937) med “The Marijuanna Tax Act”. Igennem tiden har der været mange indikationer og anekdotiske beviser forbundet med cannabis, men det er først indenfor de sidste 20 år, at det er gået rigtig stærkt og hvor cirka halvdelen af den litteratur der findes i dag, er skabt.

De medicinske fordele ved cannabis tyder på at cannabis kan hjælpe på mange lidelser og sygdomme. Ligeledes kan cannabis med stor sandsynlighed, erstatte mange af de medicinske produkter som lindre smerte, inflammation, neurologiske tilstande og en lang række andre tilstande i dag.

Da bivirkningerne ved cannabis til medicinsk brug, i de fleste tilfælde er meget mildere end de fleste lægemidler på markedet, er cannabis en god kandidat til ikke bare bedre behandlinger i Danmark, men også til færre fatale bivirkninger og bedre livs kvalitet i forbindelse med medicinering i Danmark.

I Danmark er der 1,7 millioner mennesker der lever med en kronisk sygdom og 700.000 mennesker tager mere end 5 forskellige slags medicin hver eneste dag. 500.000 mennesker lever med stress, 250.000 mennesker er på lykkepiller, 350.000 mennesker har diabetes, 250.000 lever med senfølger efter kemo/stråle behandling, hertil 150.000 mennesker med kræft.

Vores samfund er i denne tid præget af mange livsstils-diagnoser, hvor der bliver anvendt meget forskelligt medicin i forsøg på at fiksere folk, istedet for at behandle de bagvedliggende årsager, som jo ofte er livsstil. Denne bog kan være inspiration til i større grad, at bringe kroppen tilbage i balance fremfor at fiksere og symptom behandle danske patienter, men fremforalt at vi som samfund anvender den mindst skadelige medicin, når vi kan.

Virkningen af cannabis er en kombination af alle stofferne i cannabisblomsten, kombineret med den menneskelige krops kemi og fysiologi. I hver eneste cannabisblomst kombineres forskellige mængder terpener, flavonoider og cannabinoider som CBG, THC, CBD og CBN m fl. til at skabe det, der nu er kendt som “entourage-effecten.” Den samme cannabis kan påvirke folk anderledes fra dag til dag, da den individuelle fysiologi, biokemi, humør, genetik, er med til at bestemme udfaldet af den samlede oplevelse, hvilket understreger cannabis sammenspil med den menneskelige fysiologi og krop, men også hvofor cannabis kan være svært at have med at gøre i kliniske forsøg, og i læge faglig praksis.