Bogen om Cannabis

Kapitel 2: Rekreativ brug af cannabis

Kapitel 2; Rekreativ Cannabis

Forum for rekreative brugere

Over hele kloden nyder mennesker, alene, men oftest i sociale grupper, cannabis på mange forskellige måder. Rygning af cannabis hjælper blandt andet folk med at opleve musik, film eller anden kunst mere intensivt eller sågar nyde mad mere. Diskussioner mellem venner når højder, vittigheder og sjove øjeblikke, hvor folk næsten ikke kan stoppe med at grine igen, og intimitet kan opleves som aldrig før. Desuden går langt de fleste af disse mennesker på arbejde, til træning eller i klassen næste dag som normalt.

Ansvarlig brug af Cannabis af voksne uden negative sundhedsmæssige, sociale, juridiske eller økonomiske konsekvenser er ikke kun muligt, men sker hver eneste dag over hele verden. Stadig har rekreativ brug af cannabis et stærkt stigma forbundet med sig og er derfor stadig ulovligt i mange lande.

Dette afsnit prøver at forklarer hvorfor folk bruger cannabis, hvad er de bagved liggende årsager til at de gør det. Helt basalt kan man sige at folk som gør det, bruger cannabis rekreativ hovedsageligt for at være afslappet og koble af i sociale sammenhæng, som de fleste gør med alkohol, kaffe og te. Hertil har mange kreative mennesker igennem tiden også brugt cannabis til inspiration og i terapeutiske sammenhænge.

Man må sige at Hippier, altid har været forbundet med cannabis, kreativitet og fri kærlighed. Hvilket måske også er en af grundende til at så mange magthavere har haft modstand overfor cannabis, da det måske ikke er det mest produktive værktøj til kontrol, og måske heller ikke ligefrem avler arbejds robotter, med mindre man vil skabe entreprenører, avle børn, eller have skrevet en masse sange.

Den rekreative, eller fritidsmæssige brug af cannabis i USA skyldes til dels, indvandring af Mexicanere til USA, men nok i endnu større grad Vietnam krigen 1955-1975. Her brugte soldaterne i Vietnam i stor stil cannabis og bragte cannabis som rusmiddel tilbage til USA og den vestlige verden. Dette havde indflydelse på 1960’s og 1970’s som vi kender dem i dag og hvor vi i stor stil ser, den effekt det havde på datidens unge og Hippie kulturen.

Et godt eksemplet på hvordan en lille hippie fest, blev til en af verdens historiens største Rock koncerter, er Woodstock festival, som i den grad blev symbolet på denne generation. Denne generation gjorde også indtryk på datidens magthavere, som havde svært ved at håndtere masserne og de fælles holdningerne, som opstod blandt hippier. Denne generation gik ind for fri kærlighed, stoffer, fred, pacifisme og var imod krig, kapitalisme og materialisme.

Kærligheds revolutionen som ungdomsoprøret dengang blev kaldt, affødte det vi i dag kender som blomster børn, hvor kendetegn var langt fedtet hår, freds-tegn og flagrende kulørt tøj, med vige bukseben og lapper.

Blomster børnene følte de voksede op med en forældre generation der byggede på autoriteter, og eftersigende havde forstokkede sociale normer, som var resultatet af det daværende materialistiske samfund, som man kan argumenterer for i første omgang, var det der  frigav ressourcer til mere frihed og selvbestemmelse, også i Danmark.

Vietnam krigen blev for denne generation symbol på samfundets fordærv og ondskab, derfor var hippierne’s kamp fokuseret på blomster, musik, tolerance, protest og fri kærlighed.

Under Vietnam krigen, var der mange af de Amerikanske soldaterne som røg cannabis (34% da det var mest udbredt), da cannabis var en udbredt plante i Asien. Nogle af de soldater der røg det, blev pacifister eller gjorde modstand og oprør mod krigen, og skabte en indre kamp i det Amerikanske militær, hvor en anti-krigs bevægelse opstod.

Dette har haft stor indflydelse på ledere og beslutningstagere, da Cannabis gjorde folk sværere at kontrollere, da de lige pludselig lyttede til sig selv, var i stand til at dele deres følelser og udtrykke deres egne meninger og holdninger.

Random Quote