Bogen om Cannabis

Kapitel 3: Patenter

Patenter

Forum; Patenter

Afsnittet om patenter er med i bogen, for at forklarer sammenhængen mellem medicin og patenter generelt, for deraf, at kunne få en forståelse for cannabis som naturmedicin, syntese og plante. Patent paradigmet og industrien finder det svært at håndtere cannabis, af flere forskellige årsager.

Planten kan dyrkes af enhver, hvorfor salget ikke kan kontrolleres med et patent, hertil kommer at industrien ikke kan patentere planten i dens naturlige form og derfor skal lave deres egne synteser eller leverings mekanismer som kan patenteres, for at opnå den ønskede markeds eksklusivitet med cannabis som et medicinal produkt.

Som mange nok ved, blev patenter i stort omfang brugt til at motivere private virksomheder, til at forske og investere i udvikling, mod en markeds eksklusivitet på 20 år, hvorefter opfindelsen bliver til ”public domain”og kan bruges af alle.

Patenter har på den måde været fundamentet i at skabe et midlertidigt monopol, grundet personen eller virksomhedens store investering i opfindelsen og udviklingen af produktet eller processen. I hele den vestlige verden, har dette gjort sig gældende for den del af befolkningen, som havde råd til at betale og søge om et patent, og på den måde også en naturlig måde at skille fårene fra bukkende på.

Strategien har skabt stor vækst i hele den vestlige og industrielle del af verden og i 1999 og fremefter begyndte Danske universiteter også at implementere patent strategier, som kunne forbedre deres økonomiske fundament. Det var her, at universiteter for første gang, havde et grundlag til at tilbageholde oplysninger fra offentligheden, hvor rollen ellers altid har været baseret på at publicere ting så hurtigt så muligt og deraf komme befolkningen og virksomhederne til gode, i form af grundforskning.

Med Forskerpatentloven 1999, fik universiteterne mulighed for at overtage rettighederne til de ansattes forskningsresultater. Dette kan formodes at have været med til, at ikke bio og pharma forskning, herunder også cannabis forskning, er ikke eksisterende i Danmark, da der siden har været større fokus på patent løsninger. Her kan man blot kigge på hvor mange produkter du kan få hos lægen som ikke er eller har været en patenteret løsning, det er ganske få, men desværre ikke relateret til sundhed og patienter.

De nedenstående patent kriterier gør at medicinal virksomheder er tvunget til at lave en syntese, eller leverings mekanisme, for at kunne patentere et medicinsk cannabis produkt. Den naturlige cannabis plante kan ikke patenteres, som udgangspunkt. Monsanto og andre gigantiske spillere har patenteret flere “Strains”, hvor de fleste jo godt ved, hvad deres formål og strategi går ud på.

Det skal til sidst nævnes, at der er flere virksomheder som også er begyndt at producere medicin med naturlige cannabinoider, her bliver naturlig CBD (Epidiolex) lige nu bliver testet i flere fase 3 forsøg, som ser lovende ud. Her er det blandt andet firmaet bag Sativex som tester deres nye naturlige CBD produkt. Epidiolex er godkendt af FDA og skaber konflikt, da de fleste betragter CBD, som et effektivt kosttilskud, ikke medicin.

I denne sammenhæng opstår diskussionen også, om hvor hvidt cannabis synteser og patenteret cannabis produkter er bedre for patienter end den naturlige cannabis og olie heraf? Bliver det ikke bare dyrere for patienter, at bruge et patenteret produkt fremfor den naturlige cannabis olie?

Hvordan skaber samfundet en balance mellem bio og Pharma patent forskning og grundforskning i natur-medicin indenfor sundhedsområdet i Danmark, så det ikke kun er patenter, men også grundforskning der ligger til grunde for vores sundheds system?

Random Quote