Bogen om Cannabis

Kapitel 3: Patenter

Kritik af kliniske forsøg

En kritik af den moderne kliniske dokumentation er, at resultater fra kliniske forsøg kan angives som en procentsats. Professor Gerd Gigerenzer er ekspert i risikoanalyse ved Max Plancks Instituttet i München. I bogen ”Better Doctors, Better Patients, Better Decisions”, har han og andre internationale forskere påpeget sundhedssektorens statistiske ordblindhed.

Han påpeger på forskellen, på en relativ gevinst eller risiko, sat overfor en absolut gevinst eller risiko. Den relative procentsats er et udtryk for udfaldet i behandlingsgruppen divideret med samme risiko i kontrolgruppen.

For at illustrere antager han, at risikoen for at dø af brystkræft rammer 2 ud af 1000 kvinder. En given behandling sænker den risiko, så kun 1 ud af 1000 kvinder dør. Her vil den relative gevinst ved denne behandlingsform kunne præsenteres som 50%, hvorimod den absolutte gevinst fremkommer ved at tage gevinsten i kontrolgruppen minus gevinsten i forsøgs gruppen, i dette tilfælde 0,2% minus 0,1% = 0,1%. Altså en ganske væsentlig forskel, når du skal beslutte, om du vil tage imod en behandling.

Som Gigerenzer så fint udtrykker det, er der stor forskel på at gøre en kræftsvulst 50% mindre og kurerer brystkræft, eller sågar forlænge sit liv, med denne metode. Den kliniske dokumentation afhænger som sådan af hvem der præsentere den og her er det producenterne/virksomhederne, som skaber denne dokumentation i forbindelse med deres patenter i dag.

Gigerenzer illustrerer i bogen, at det eksempelvis er helt almindeligt indenfor sundhedsvæsenet at anvende relative risici, når fordelene skal beskrives, for så at bruge absolutte risici for ulemperne. Her kan det blive en salgs tale, hvor læger og deraf patienter ikke får viden nok til at lave deres egen analyse og deraf tage et rationel valg. Bogen kan varmt anbefales til folk der ønsker mere viden indenfor dette område.

Et andet eksempel på kampagner, som har været selvmodsigende er rettet mod brystkræft screeninger, specielt i USA. I brochurer om mammografi undersøgelser/screening fremgår det som regel, at de kvinder, der deltager i screeningerne, mindsker deres risiko for at dø af brystkræft med 20-30%.

Her påpeger Gigerenzer, at man skal huske at som det er nu, dør 5 ud af 1.000 kvinder af brystkræft. Ved at screene for brystkræft vil 4 ud af 1.000 kvinder, formodentlig få brystkræft af mammografi, eller dø af det, hvis de havde kræft i brystet, før screeningen. Det er altså maximalt 1 ud af 1000, der ”reddes”, en absolut gevinst svarende til 0,1 %. (J f. Cochrane max en ud af 2000, altså 0,05%).

Random Quote