Bogen om Cannabis

Kapitel 3: Kliniske forsøg

Kliniske forsøg

Forum; Kliniske forsøg

Randomized kontrollerede kliniske forsøg er betegnelsen for den moderne måde at dokumentere medicin på i dag og er som regel bundet op på et patent, som finansiere forskningen og de kliniske forsøg. I 1948 begyndte en ny æra, indenfor den medicinske forskning, da man første gang lavede kontrollerede kliniske forsøg, som i 1970 bliver en standard måde at dokumentere medicin på.

Kliniske forsøg kan tage op til 12 (3-15) år og koste op til DKK 5 milliarder, som er bundet op på et patent der giver producenten en markeds eksklusivitet på 20 år, hvorefter formlen/processen bliver til public domáin. Dette illustrerer at producenten i dette tilfælde, kun har 8 år tilbage af markeds eksklusiviteten, da de første 12 år går med udvikling og dokumentation af produktet.

Når patentet udløber, kommer der generiske (kopi) produkter på markedet og den frie konkurrence presser prisen ned til produktions prisen (MR = MC), og monopolet ophører. Her findes der dog et hav af metoder til at dette kan, opretholdes, med nye indikationer (patenter), branding og marketing, afhængig af landet, hvor der er stor forskel på markedsførings reglerne i Europa og USA. Både FDA og EMA eksisterer i kraft af industrien og får hovedparten af deres midler fra medicinal industrien (EMA 87% betalt af industrien).

Man kan ikke patentere cannabis (naturen) i dens rene form, da den tilhøre os alle og da det koster flere milliarder at gennemføre kliniske forsøg, er det meget lidt natur medicin der nogensinde kommer igennem moderne kliniske forsøg.

Hermed ikke sagt, at der ikke ville kunne dokumenteres en lang række indikationer, hvis midlerne var til det. Derfor er bedste alternativ ikke altid dokumenteret forskningsmæssig i det Danske sundhedssystem, da der helt simpelt ikke kan sammenlignes med det bedste alternativ i dag. Burde dette ikke være Sundhedsstyrelsen’s vigtigste rolle, for at sikre Danske patienter den optimale medicinske behandling?

Da reference medicin stort set er udgået fra vores sundhedssystem, skal de Danske sundheds autoriteter efter min mening, lære at balancere mellem reference; natur-medicin, motion, forebyggelse og holde det op mod den kliniske medicin. Kun på den måde kan vi tilbyde Danske patienter den optimale behandling i fremtiden.

Dette kræver at vi som samfund finder en balance mellem patenteret cannabis medicin og naturlig cannabis olie som patienter selv kan lave den i dag.

I øjeblikket er der en lang række kliniske studier igang med cannabis, hvor mange også gennemført, de fleste med stor succes, forsøgende kan følges på;

www.clinicaltrials.gov

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=Cannabis

https://www.cannabis-med.org/studies/study.php

Heraf foregår mange af disse kliniske forsøg i Israel, hvilket afspejler den tidligere nævnte forskningsmæssige leder status landet har.

De 4 kliniske forsøg er efterfølgende beskrevet for at almindelige mennesker også kan forstå hvordan dette foregår, hvorfor man gør det og sidst men ikke mindst hvordan denne dokumentation tit kan fordrejes ved at bruge relative og absolutte begreber.

Random Quote