Bogen om Cannabis

Kapitel 5: Specifikke sygdomme vs Cannabis

Cannabis mod Epilepsi

Epilepsi Forum

Cannabidiol (CBD) har tidligere været oppe og vende, som en mulig behandling for epilepsi. Forskning er stadig kun på begynder stadiet, men det endocannbinoide system er en god begyndelse og rigtig mange Danske MS patienter har brugt det i længere tid, her i blandt 47 af de interviewede.

CBD har en bred vifte af biologiske effekter med flere potentielle indsatsområder i nervesystemet. Prækliniske beviser for antiseizure egenskaber og en gunstig bivirkningsprofil understøtter yderligere udvikling af CBD-baserede behandlinger for epilepsi.

Aktivitet i modeller af neuronal skade, neurodegeneration og psykiatrisk sygdom tyder på, at CBD også kan være effektiv til en lang række sygdomme i centralnervesystemet, der kan komplicere livet for enkeltpersoner med epilepsi.

En voksende accept af de potentielle fordele ved cannabisafledte behandlinger i mange lande kan dog lette den lovgivningsmæssige og bureaukratiske vej for klinikere og forskere til at udføre veldesignede undersøgelser af CBD.

Der er stadig meget at lære om CBD, selv om mange undersøgelser er igang med mennesker: Forskere forstår ikke fuldt ud de resultater, som denne forbindelse producerer, men arbejder på at identificere disse forbindelser som kan give vigtig indsigt i mekanismerne i anfald og epilepsi. Så mon ikke snart forskere snart er i stand til at redegøre for hvorfor CBD nedsætter omfanget af anfald hos denne gruppe patienter.

En af de grundliggende ting at forstå indenfor medicin og epilepsi forskning med cannabis, er at særligt epilepsi børn, har pustet liv i denne forskning. Her har håbefulde forældre givet både CBD og THC olie til deres børn, i håb om, at give deres børn et bedre liv, med færre anfald.

Da forskere så hvordan børn med epilepsi reagerede på cannabis, var det svært at stille spørgsmålstegn ved den medicinske effekt og omvendt rejste dette nye spørgsmål. Her var det spørgsmål, til etiske problemstillinger om moderne medicins begrænsninger, i alt dens helhed.

Forskere tester, hvor meget CBD er i stand til at reducere antallet af anfald hos personer med epilepsi, hvilket jo afhænger af mange ting, som dosis regime, personens størrelse, omfanget af sygdommen mm. Den amerikanske epilepsiforening siger, at CBD forskning giver håb i behandlingen mod anfaldssygdomme, og at der i øjeblikket gennemføres forskning for bedre at forstå brugen og virkningen af CBD i denne sammenhæng.

Man skal huske at der ikke er nogen fatale bivirkninger ved CBD, hvorfor det er ganske ufarligt, på trods af de fantastiske medicinske egenskaber disse cannabinoider har. Hoved parten af de interviewede patienter med MS tog CBD olie og var rigtig glade for det. Hertil er nogen af de interviewede efterfølgende begyndt at tage det med stor susses.

En undersøgelse fra 2016 inkluderede 214 personer med epilepsi. deltagerne tilføjede oral doser på 2 til 5 mg CBD om dagen til deres eksisterende anti-epilepsi medicin. Forskere overvågede deltagerne i 12 uger, registrere eventuelle negative bivirkninger og registrerede hyppigheden af forsøgs personernes anfald.

Samlet set havde deltagerne 36,5 procent færre anfald pr. Måned. Der blev dog registreret alvorlige bivirkninger hos 12% af deltagerne, her oplyses ikke hvilke, men det kan med stor sandsynlighed have været i forbindelse med epilepsi medicinen eller klorofyl, hvilket meget kunne tyde på.

Der ikke er registrerede andre bivirkninger blandt de 512 interviewede patienter, hvor mange af dem gav udtryk for det modsatte og at CBD, havde minimeret andre skavanker, samt deres medicin forbrug, og i nogle tilfælde, kunne patienterne ligge deres medicin helt på hylden.

For de interviewede der tog CBD var den hyppigste negative bivirkning, dårlig mave i starten af forløbet, hvilket skyldes, at klorofyl har en udrensende egenskab, sammen med cannabis anti-oxidante egenskaber. Derfor renser cannabis (CBD og THC) også tarmen for ting som ikke skal være der.

Mange forældre til børn med epilepsi i USA og Canada, er flyttet til stater der har liberaliseret cannabis, for bedre at kunne behandle deres børn med Cannabis. Her er det disse børn der i første omgang gjorde forskere opmærksomme på cannabis herunder også THC’s virkning på epilepsi, hvorfor dette kan betragtes som anekdotisk bevisførelse.

Nogle epilepsi børn opnår ikke tilstrækkelig virkning udelukkende fra CBD, hvorfor en del forældre benytter enten en kombination af de to indholdsstoffer, eller i højere grad THC olie, der indeholder både CBD og THC, sidst nævnte i mindre grad.

Her kan nævnes tre børnevenlige strains, som har et højt indhold af CBD og et lavt indhold af THC, her er Charlottes Web, Steven Hawking Kush og Haleigh’s Hope gode bud, mere viden om specifikke strains kan findes på:

www.cannabisscope.com.

Random Quote