Bogen om Cannabis

Kapitel 4: Specifikke sygdomme vs Cannabis

Udvalgte folke sygdomme i DK

Sygdomsfora

For at ridse nogle sygdomme op som rammer flere og flere mennesker i Danmark, er her nogle fakta om Danmark, som er uegnede for mindre børn og kan virke skræmmende på nogen. For at forstå sammenhængen, skal vi huske at mange af de patient grupper som bliver nævnt, tager medicin med mange bivirkninger og da ECS tyder på at have så stor betydning for kroppens evne til at bevarer homeostase, justere smerter, inflammation og mange andre ting, kan cannabis formodenlig være ikke bare et godt alternativ, men en kandidat til bedre behandling, med færre bivirkninger i forbindelse med mange lidelser.

Skulle man for alvor kigge det i sømmene, skal man vurdere hvilke sygdomsgrupper som kan have gavn af cannabis, dernæst størrelsen af disse sygdomsgrupper og så tage forbehold for dobbeltdiagnosticeringer for at finde et mere præcist antal patienter cannabis kan gavne.

I Danmark er der ca. 14.500 sklerose patienter. Ca. 50.000 epileptikere og ca 2% af alle danskere lider af fibromyalgi, altså knap 114.000 danskere. Gigt/slidgigt er udbredt til ca. 700.000 Danskere og 850.000 lider af kroniske smerter, hvoraf mange er gigtpatienter, så lad os stryge gigt og holde os til kronisk smertepatienter som udgør ca. 300.000 i Danmark.

Mellem 250.000 – 300.000 voksne danskere er diagnosticeret med Astma og mellem 7-10% af alle skolebørn i landet lider af Astma, man vurderer desuden at 3% af alle børn i landet med astmatisk bronkitis senere får stillet diagnosen Astma.

Ca. 320.000 danskere lider af lungesygdommen KOL (astma og kol vil nok være at finde som dobbeltdiagnoser også). Der findes meget dårlig statistik for PTSD i Danmark, sundhedsmyndigheder vurderer at ca. 1% af befolkningen udvikler/lider af sygdommen, men det reelle tal er nok en del højere, bl.a. pga. statistik for soldater, flygtninge, voldsofre m.fl. som antyder at en høj %-del udvikler diagnosen. Men lad os stoppe ved de 50.000.

Der kunne nævnes Migræne, Angst, ADHD, Depression, Stress, Insomnia (søvnbesvær), diverse nerveskader og neurodegenerende sygdomme.

For at starte med en sygdom som i den grad er udbredt i Danmark, er diabetes ikke bare meget udbredt, men også i større grad en voksende sygdom vi skal holde øje med.

Random Quote