Bogen om Cannabis

Kapitel 4: Endocannabinoid systemet (ECS)

Cannabis, depression og stress i Danmark

Forum; Depression

Forum; Stress

I følge sundhedsstyrelsen seneste rapport DANSKERNES SUNDHED
DEN NATIONALE SUNDHEDSPROFIL 2017, udgør Stress; et stigende folkesundheds problem og kan beskrives som en kortere- eller længerevarende tilstand karakteriseret ved anspændthed og ulyst. Oplevelsen af stress er subjektiv, men afhænger af faktorer såsom egne og miljøbestemte ressourcer og af, hvordan man individuelt fysisk og psykisk reagerer på og håndterer stressen, såkaldt ʽcoping’.

Selvom stress ikke i sig selv defineres som en sygdom, er længerevarende stress en risikofaktor for adskillige tilstande og sygdomme, herunder forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme og depression, ligesom også livskvalitet og det almene velbefindende kan blive negativt påvirket af stress. Stress omfatter både private og arbejdsmæssige faktorer og udgør et alvorligt folkesundhedsmæssigt problem med store konsekvenser på både individ- og samfundsniveau, sidstnævnte i form af eksempelvis omkostninger som følge af sygefravær.

Andelen med et højt stressniveau i rapporten, viser at det er højere blandt kvinder (29,0 %) end blandt mænd (21,0 %). Et ligningende mønster ses i alle aldersgrupper. Blandt begge køn falder andelen med et højt stressniveau indtil den ældste aldersgruppe, hvor der ses en stigning. Den mindste andel ses blandt mænd i aldersgruppen 65-74 år, mens den største andel ses blandt kvinder i aldersgruppen 16-24 år.

Vi lever i et stresset land (500,000 i DK), hvor der ikke er meget tid til selvreflektion, og hvor der i større grad bliver lagt pres på folk som ikke ”performer”. Af de DKK 55 milliarder Danskerne bruger på psykiatrien om året, går nogle af pengene til, cirka 250.000 mennesker (2015) som er på lykkepiller (Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI)) i Danmark. Dette tyder på, at vi skal ændre noget i vores samfund og finde andre løsninger end medicin og finde nye metoder til at motiverer Danskerne, til et sundere liv. På den måde skal vi som samfund opveje produktivitet mod sundhed og finde en god balance som Danskerne kan holde til igennem et helt liv og her også få chancen for at leve lige så længe som i de lande vi sammenligner os med.

Seneste forskning tyder på at SSRI stoffer, stort set ingen effekt har på hverken let eller svær depression, og at disse stoffer har ekstreme bivirkninger som; Søvnløshed, angst, nervøsitet, rastløshed, mareridt og mærkelige tanker og følelser, hertil kommer mave og tarmproblemer, nedsat sexlyst, unormal sædafgang, funktionssvigt, nedsat appetit, kvalme, opkast, sure opstød, forstoppelse og diarré, føle sig omtumlet, træt, nervøs, hovedpine eller muskelsmerter.

De slemmeste er dog selvmordstanker, selvmordsforsøg, og hospitalsindlæggelse på grund af forværring og død. Her er det cirka 1 ud af 4 patienter (22%), der har en eller flere af disse bivirkninger.

Som vi så med angst bliver cannabis anbefalet i ikke røget form af flere og flere psykiatriske fag organisationer, sat overfor flere og flere mentale lidelser.

Det er vores samfunds struktur der skaber livsstils-sygdomme, stress (og ulykke) og da det handler om hver tredje borger, der rammes af en livsstils-sygdom og hver tiende borger der rammes af depression, kunne man så forstille sig at nogle af disse livstils patienter, på lykkepiller og anden medicin i Danmark, ville have gavn af cannabis ?

Videoen viser hvordan de fleste i befolkningen bakker op om Cannabis til medicinsk brug. Og når man kigger på sygdoms situationen i Danmark er der i den grad brug for “disruption” og nye metoder, der kan sikre Danskerne et optimalt sundhedssystem, som i større grad bygger på forebygning.

Random Quote