Bogen om Cannabis

Kapitel 4: Specifikke sygdomme vs Cannabis

Cannabis og Kræft

Forum; Cannabis og Kræft

I Danmark er situationen sådan, at cirka 35.432 Danskere får kræft hvert år, hvor cirka 135.000 har sygdommen. Heldigvis overlever flere end nogen sinde før, men de fleste har alvorlige senfølger og bivirkninger efter Kemo og stråling behandling. 250.000 Danskere er overlevere til kræft, hvor 40-60% af disse mennesker har alvorlige bivirkninger, der forringer deres livskvalitet. Grundet de fatale bivirkninger ved nutidens kræftbehandlinger, er det på tide at kigge på andre metoder til behandling af kræft.

Nogle undersøgelser har undersøgt CBD’s rolle i forebyggelsen af kræftcellevækst, men forskningen er stadig i sine tidlige stadier. National Cancer Institute (NCI) siger, at CBD kan hjælpe med at lindre kræft symptomer og kræftbehandlingens (kemo, stråling) bivirkninger.

Israelske og Spanske forskere er kommet lidt længere og har nu vist hvordan både CBD og THC slår kræft celler ihjel, hvor meget og hvordan er nok mere spørgsmålet i dag.

NCI støtter selvfølgelig ikke nogen form for medicinsk cannabis som kræftbehandling, men det er der mange andre der gør. Virkningen af CBD (og THC), ser lovende ud for fremtidige kræftbehandlinger, da cannabis har en evne til at moderere inflammation og ændre, hvordan celler reproducerer sig. Med den rette programmering kan metastase undgås. CBD og THC har til formål at reducere muligheden for, at nogle typer tumorceller kan reproducere sig.

Generelt kan man sige at netop det at CBD hjælper på kronisk inflammation, gør at den benyttes af mange sklerose og fibromyalgiramte. Derfor er CBD et stof der virker både fysisk og psykisk, uden at frembringe en beruselse. CBD binder sig ikke til CB1 og CB2, men virker mere som et virkelig effektivt kosttilskud/naturmedicin, der udrenser og forsyner kroppens celler med den rette programmering. Når der her nævnes en programmering er det grundet forbedringen af den helt basale homoestase i kroppen, som er reguleret af ECS.

Set med disse øjne betragter mange brugere omvendt THC som det terapeutiske stof der kan aktivere, en form for æterisk energi eller legeme, og skabe en bedre forbindelse mellem krop og sind og deraf bedre kropsbevidsthed og evnen til at forene, flere forskellige plan, som filosoffer har kaldt; det astrale, æteriske og fysiske plan.

Man kunne forestille sig at for en person, der tog cannabis med THC, der ikke har forbindelse mellem disse plan som udgangspunkt, ville være mere disponeret for at få det skidt eller sågar få en såkaldt psykose. Mange der prøver cannabis første gang, kan ikke mærke det, måske der findes en psykisk blokade som først skal nedbrydes, før den sande effekt kan træde i kraft.

Hvis man for første gang i sit liv, skal forholde sig til alle disse plan på en gang, eller har tunge psykiske ting i bagagen, vil de givet vis vil komme frem, efter indtagelse af cannabis med THC, og denne oplevelse i sig selv kan være psykisk skræmmende. Af samme grund blev det brugt som sandhedsserum i 1942, som vi så på tidslinjen.

Hvis man ser CBD (og THC cannabinoider) som antioxidant (patent 2003, US Government), med den særlige egenskab at de er i stand til at trænge ind i hjernen og gøre rent også. Kunne man forestille sig at cannabis også kunne hjælpe kræft patienter som et alternativ til kemo?

Flere Studier indikerer at CBD (og THC), har en særlig hæmning af kræftcellers spredning og vækst, hvilket kan føre til, at kræftcellerne langsomt uddør eller begår selvmord, særligt kendetegnet som apoptosis. Den Spanske forsker Dr. Christina Sanchez har blandt andre forskere vist hvordan dette sker og fået international anerkendelse for sin forskning. På billedet ses Dr. Christina Sachez.

Dertil benyttes cannabis ofte i forbindelse med kemoterapi, da det kan medvirke til at lette, den stærke kvalme, og smerte i munden som mange oplever i forbindelse med kemo. Bivirkninger fra kemo, kan i stort omfang, minde om den virkning kræft har på kroppen, hvorfor cannabis i sig selv også hjælper på kræft, uden kemo som illustreret overfor. Tænk hvis vi kunne skåne patienter for kemo i fremtiden.

Det er skræmmende er, at så stort et gennembrud, indenfor den medicinske forskning og sundhed, ikke er kommet Danske kræft/Kemo patienter til gode, på trods af denne forskning med cannabis og kemo har været dokumenteret i 45 år, hvorfor sundhedsstyrelsen har udsat flere hundrede tusinde Danskere for unødige bivirkninger og heraf dårligere evne til at komme sig.

Ved ikke at tilbyde, eller sågar have tilbudt patienter oplysning (informeret samtykke afsnittet) om cannabis i forbindelse med kemo og stråling, og givet patienter valget. Havde dette været anbefalet til Danske patienter, kan det med stor sandsynlighed formodes, at disse patienter havde haft mildere kvalme, bedre humør, immunforsvar, appetit, homeostase og søvn mfl, i forbindelse med deres kemo eller strålebehandling, hvilket uden tvivl, ville have givet et bedre samlet resultat af deres behandling, som helhed.

Random Quote