Bogen om Cannabis

Kapitel 4: Specifikke sygdomme vs Cannabis

Cannabis og fedme

Forum; Cannabis og Fedme

Danskere lever desværre ikke så længe som borgere i de lande, vi normalt sammenligner os med, og mange lever i årevis med dårligt helbred, som går ud over den enkeltes livskvalitet, hvilket også har samfundsøkonomiske konsekvenser.

I alt er 51,0 % af den voksne befolkning er moderat eller svært overvægtige (BMI≥25), og hver sjette Dansker (16,8 %) er svært overvægtig (BMI≥30). I alle aldersgrupper er andelen af overvægtige større blandt mænd end blandt kvinder. Der ses en klar sammenhæng mellem uddannelsesniveau og svær overvægt. Blandt personer med grundskole som højest gennemførte uddannelsesniveau er 26,3 % svært overvægtige mod 8,1 % blandt personer med en lang videregående uddannelse. Blandt førtidspensionister er næsten hver tredje (32,1 %) svært overvægtig. I perioden 2010 til 2013 er andelen af svært overvægtige steget 3,2 procentpoint.

Kilde: DANSKERNES SUNDHED
Den Nationale Sundhedsprofil 2017

Det at der er så stor forskel på om vi Danskere har en kort eller en lang uddannelse, når der er tale om vores helbred og sundhed, viser at vi i større grad skal oplyse og uddanne de lavest stillede i samfundet, for at få alle med.

Cannabis og fedme er som tidligere nævnt interessent og i den forbindelse har forskere undersøgt en kemisk forbindelse; forbindelsen mellem cannabinoider og det anorexigeniske hormon leptin, som først var foreslået af Di Marzo et al. i 2001. Akut leptin behandling af normale mus og ob / ob-mus (mutante mus, der mangler leptin-genet) faldt ikke kun i fødeindtagelse, men resulterede også i nedsatte niveauer af anandamid og 2-AG i hypothalamus.

På den anden side var defekt leptin-signalering forbundet med forhøjet hypothalamus men ikke cerebellære niveauer af endocannabinoider i overvægtige db / db og ob / ob mus og Zucker rotter. Disse fund antyder en direkte forbindelse mellem endogene cannabinoider og den leptin-kontrollerede energi homeostase i kroppen. Desuden er interaktioner mellem cannabinoid systemet og andre neuropeptider involveret i kontrol af fødeindtag også blevet foreslået i den seneste litteratur.

Her lavede forskerne en krydsprøve mellem orexin-1 og CB1-receptorerne, der for nylig blev beskrevet og en synergistisk interaktion mellem CB1 og melanocortin MC4-systemer i fodringsadfærd er også blevet identificeret. Ydermere er co-ekspression af hypotalamisk CB1 mRNA med corticotropin frigivende hormon (CRH), kokain-amfletaminreguleret transkript (CART) og melaninkoncentrerende hormon (MCH) kan også være vejledende for mulige interaktioner mellem ECS og disse peptider.

Cannabis kan formodes i større grad end forventet, at hjælpe på mange sygdomme og kan potentielt substituere mange af de nuværende lægemidler. Cannabis får  nye indikationer løbene, takket være pionerende forskere og visionære entrepenører herunder også nationalstater, som har formået at liberalisere cannabis, til gavn for patienter og borgere.

Det der undrer de fleste af de interviewede patienter er, hvorfor det Danske samfund ikke i større grad, undersøger alle de kliniske og anekdotiske indikationer der er på cannabis, og skaber forsøg, hvor der ikke har været lavet kliniske forsøg på mennesker. Staten kunne nemt sætte nogle millioner af og sætte en række kliniske forsøg op, som Danske patienter kunne deltage i. Men desværre ser det ud til at grundforskning og medicin ikke har fundet hinanden endnu.

Random Quote