Bogen om Cannabis

Kapitel 4: Specifikke sygdomme vs Cannabis

Det moderne Sundhedssystem

1996 var det år, der indtil nu er blevet udgivet flest nye medicinske stoffer på markedet globalt og flere undersøgelser har vist, at læger i Europa ikke føler sig klædt på til at håndtere, alle de stoffer de har til rådighed. I de efter følgenede år var der ligeledes en stor stigning i bivirkninger som følge af medicin, hvis man kigger på indrapporteringer.

En fransk undersøgelse der kørte fra 2002 – 2011, undersøgte 1000 vilkårlige godkendte stoffer på det Franske marked, som vi må formode ligner det Danske på grund af EU/EMA,  her viste undersøgelsen at 2 ud af 1000 stoffer havde en revolutionærende effekt på patienterne, 13 havde gode fordele for patinterne, 61 havde nogen effekt på patienterne og 918 havde ingen eller meget lille effekt på patientens lidelse. Hvorfor vi skal stille større krav og være mere bange for den industrielle medicin, som på trods al den fine dokumentation, gang på gang viser sig ikke at holde, eller slet ikke at virke mod den tilsigtede lidelse. Denne forskning tyder på vi i større grad skal undersøge, hvilke produkter der har en reel berettigelse.

Når nu vi ser så mange fatale bivirkningen og in-effektive stoffer, er konventionel medicin efterhånden en sygdom i sig selv, som skal behandles. Her bliver vi samfund nød til at ændre retning og hvis det er muligt, bruge medicin, som ikke har så fatale bivirkninger som konventionel medicin har i dag. I følge Politikken var der 3.500 mennesker der i 2014 døde af konventionel medicin i Danmark, sammenlignet med 216 i trafikken.

En anden ting der har sat Danskerne tilbage sundhedsmæssig, er når vi kigger på den digitale front og strategi. de Danske sundheds myndigheder startede i 1996 med det der skulle blive til en digital sundheds platform hvor professionelle kunne dele patient journaler mm. Nu 22 år senere er der stadig problemer med det seneste forsøg på at skabe sådan en sundheds platform. Dem der har lavet den seneste løsning har ovenikøbet modtaget bonusser for veludført arbejde. Hvornår begynder Danske sundheds myndigheder at tage den digitale infrastruktur og transformation i sundheds systemet alvorligt?

https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/article5649381.ece

Med al den teknologi der er til rådighed, kan man undre sig over hvorfor Danske sundheds autoriteter, på ingen måde udnytter de muligheder der er for at forbedre Danskernes sundhed. Men det er ikke kun den digitale infrastruktur som man kan stille spørgsmålstegn til. Her var EU lov om pharmacovailence fra 2012, et forsøg på at håndterer lægemidler i Europa.

Det næste afsnit handler om konventionel medicin, som nærmest i sig selv er blevet en folkesygdom, hvorfor det vigtig at forstå vores nuværende samfunds behandlingsmetoder, for at kunne diskuterer hvad vi kan gøre bedre. Her viser ny forskning bland andet at Danske ryg patienter skal behandles med motion istedet for medicin, hvilket vel ikke kan komme bag på nogen, andre end den Danske Sundhedsstyrelse.

Random Quote