Bogen om Cannabis

Kapitel 4: Specifikke sygdomme vs Cannabis

Medicin i Danmark

Forum; Medicin i Danmark

I alt angiver 35,6 % af den voksne Danske befolkning i seneste rapport, at have én eller flere langvarige sygdomme, langvarig eftervirkning af skade, handicap eller anden langvarig lidelse. Andelen er større blandt kvinder (37,5%) end blandt mænd (33,7 %). Andelen stiger med stigende alder for både mænd og kvinder, med undtagelse af 65-74-årige kvinder.

I Danmark boomer denne tid af livstilssygdomme, som kræft, diabetes, herte-kar sygdomme, lunge-sygdomme, fedme, depression, stress, angst, alkohol misbrug mfl, hvorfor dette afsnit skal ses i et kritisk perspektiv overfor vores samfunds måde at håndtere flere forskellige sygdomme og medicin på i vores moderne sundhedssystem, uden at undersøge og implementerer bedste alternativer løbende.

En ting der beskriver omfanget af sygdom i Danmark rigtig godt, er at vi som samfund brugte DKK 21,5 milliarder i år 2016 (DKK 26,7 2017)på medicin. Apotekerne udleverede medicin for godt DKK 11 milliarder og på sygehusene blev der brugt medicin for omkring DKK 10 milliarder, tallende er inklusive moms. Detailhandlen solgte medicin for omkring 500 millioner kroner. Omkring 60 procent af borgernes udgifter til recept medicin købt på apoteket betales af det offentlige gennem sygesikringen.

Lægemidler til behandling af kræft og til immunsystemet udgjorde den største udgiftspost, målt i kroner. Der blev brugt DKK 5,5 milliarder til disse lægemidler, primært på sygehusene. Det er mere end 25 procent af de samlede udgifter til medicin i Danmark og cannabis har en klinisk dokumenteret effekt overfor denne gruppe af patienter, hvorfor man i større omfang kan argumentere for, at kræft patienter kan formodes at få stor gavn af cannabis og at med 25% af de samlede udgifter til medicin, er cannabis en god fremtidig kandidat som erstatning eller kompliment til nuværende behandlinger af kræft, hvis lovgivningen følger trop med udviklingen. Her skal man huske der er tale om naturmedicin.

Målt i mængder, blev der i alt brugt godt 3,2 milliarder døgndoser medicin i 2016, svarende til 565 døgndoser per indbygger, inklusive sygehusmedicin. Det var knap 2 procent mere end i 2015. Lægemidler til behandling af hjerte og kredsløb sygdomme var den mest brugte lægemiddelgruppe med 36 procent af forbruget, ifølge Lægemidler i Danmark 2016.

Vi bruger medicin som aldrig før, med få undtagelser (antibiotika 2016) og der er sket en fordobling i medicin forbrug flere gange siden, 1992 – 2002 og igen 2002 – 2015, og DKK 21,5 milliarder 2016, og i 2017 var DKK 26,7 milliarder.

Apotekerne retter over hundredetusinde fejl på lægernes recepter hvert eneste år og der er fejl ved 14% af udleveringer af medicin, på hospitaler og plejehjem. Der sker mere end 90.000 fejl i forbindelse med medicin i Danmark om året, og 181.280 ”adverse events” i forbindelse med behandling af patienter, hvor kun cirka 1900 er indrapporteret af patienter eller pårørende, ud af 51,5 millioner kontakter og konsultationer.

Ovennævnte illustrerer at det er ganske få patienter og pårørende der indrapporterer noget i Danmark, hvorfor denne procedure, med fordel kunne nytænkes, da det umiddelbart virker som om borgerne i Danmark finder proceduren svær, eller har andre udfordringer i denne forbindelse.

Halvdelen af alle fejl i vores sundheds system skyldes konventionel medicin, hvor alt peger i retning af at medicinsk cannabis er et sikkert alternativ, til meget konventionel medicin.

Random Quote