Bogen om Cannabis

Kapitel 4: Specifikke sygdomme vs Cannabis

Blandt de interviewede var de værste bivirkninger nævnt i forbindelse med medicin af hovedsaglig 3 slags, hvor flere af de interviewede patienter har fået varige men og derfor gået over til cannabis.

De værste stoffer var; Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) og Calcium-channel blockers (CCB), hvilket understreges yderligere af flere videnskabelige artikler. Her kunne man jo med fordel kigge på, hvornår cannabis kunne være en erstatning til ovennævnte 3 typer stoffer.

I denne tid hvor livstilssygdomme boomer og der anvendes masser af medicin med fatale bivirkninger, kan cannabis måske i en større grad end hvad der er lagt op til, erstatte meget af vores nuværende medicin og tilbyde mange patienter bedre livskvalitet og færre bivirkninger.

Den konventionelle medicin er i mange tilfælde inspireret af naturen, men skader tarmen, lever, nyre, og øger risikoen for kræft og hjertekar sygdomme, og i nogle tilfælde risikere man at blive blind og forhøje risikoen for hjertestop med 31% på alm håndkøbsmedicin, der har lister med bivirkninger som er alen lange og fatale. Patienter vælger med vilje ikke at læse indlægssedlen, i frygt for at blive påvirket af det negativt (placebo), hvorfor denne del af det moderne Sundhedssystem med fordel, kunne være mere gennemtænkt.

Vi har stort fokus på økologi og miljø, men vi fylder mennesker med kemiske stoffer som aldrig før.

Antibiotika i Danmark

Forum; Antibiotika

Brugen af antibiotika i Danmark har været stigende de sidste mange år, indtil 2016, hvor der var en lille nedgang. Antibiotika bruges mod infektioner, hvor cirka 90 % bliver udskrevet af de praktiserende læger. Desværre er der sket det, at flere og flere mennesker, for det første bliver resistente overfor antibiotika og for det andet, at antibiotika stadig udskrives imod virus, hvor det kun udsætter patienter for bivirkninger, uden at have effekt mod vira.

For at få en fornemmelse af omfanget af antibiotika omfanget i Danmark, er der 5.768.787, der i alt har fået én eller anden form for antibiotika i Danmark 2016. Tallet dækker over, at flere har fået flere forskellige former for antibiotika, hvorfor det reelle tal er mindre (befolkningstallet er kun 5.707.251).

Der er i alt udskrevet 8.764.171 recepter, hvilket svarer til 1,5 pr. Borger i Danmark. Her er 39% i 2016 bred sektret penciliner, hvilket betyder at de også slår kroppens egne bakterier ihjel og at vi i disse tilfælde, skal anbefale patienter laktobakterier, for at forebygge, som beskrevet i afsnittet om allergi. I året før var tallet 55%. Her kan man tilføje 9 % er antimikrobial som indgår i kombinations behandlinger. Det samlede forbrug i 2016 svarer til 49.605 kg aktivt stof forbrugt i Danmark. Hvor mange containere er det?

Her anslås det at 50% af multiresistente bakterier blandt mennesker i G7 lande, antages at være resistente overfor typiske antibiotika. Hvilket tyder på at Danskerne får for meget unødvendig antibiotika, som jo også dræber kroppens egne bakterier.

Der findes to overordnede former for antibiotika, en bred spektret og en smal spektret, her er den først nævnte af den type der slår en masse bakterier ihjel, ikke kun den aktuelle infektion. Den sidst nævnte er målrettet og slår specifikke bakterier ihjel, hvorfor årsagen skal være kendt, for at anvende den.

Patienter der er antibiotika resistente har 2-3 gange højere dødsrate og tilstanden kan skyldes overforbrug af antibiotika hos mennesker og i vores landbruget. Når nu cannabis er antibakteriel, som allerede blev dokumenteret af Tjekkiske forskere i 1960, kunne cannabis da erstatte nogen former for antibiotika i det Danske samfund?

Random Quote