Bogen om Cannabis

Kapitel 4: Endocannabinoid systemet (ECS)

Kræftoverlevere i Danmark

Forum; Senfølger

I Danmark er der cirka 250.000 kræftoverlever, hvilket skyldes bedre diagnosticering og behandlingsmetoder. Det ses tydeligt at der fokuseres på overlevelse og på at fixere, ikke på hvordan denne overlevelse er, hvilket er sekundært i den nuværende behandlingsform. Dette understreges af, at vi ikke får kroppen tilbage i balance i 40-60% af disse tilfælde og hertil at medicinen ikke virker efter hensigten på 7 ud af 10 patienter, i følge den Danske sundhedsminister.

Denne type behandling, kan ikke betragtes som en optimal behandling, da listen med sene bivirkninger er alen lange og forskningen knyttet hertil, på ingen måde nær så prestige fyldt som selve kræftbehandlingen.

Sene bivirkninger af kemo og stråle behandling kan både være fysiske, psykiske eller psyko-sociale forandringer. De 3 mest udbredte sene bivirkninger/senfølger af kemo terapi og stråling på tværs af diagnoser og behandlingsmetoder er; smerter (60%), kræftrelateret træthed, også kaldet fatigue (30-50%), samt depression (50%). Som sjovt nok alle minder om symptomerne på kræft og alle 3 symptomer, har cannabis som vi så tidligere indikationer på.

Det er vores samfund (EMA) som har valgt at bruge medicin med så store bivirkninger, og derfor må det også være samfundets ansvar, at forske, anerkende og hjælpe disse patienter. Hvordan kan vi gøre dette uden grundforskning som modspil til industrien patenter?

Vi skal  som samfund sikre, at så få patienter i fremtiden vil blive påført disse bivirkningen, ved at indføre nye, samt komplimenterende metoder. Det virker oplagt at nogle af de 250.000 mennesker der lever med senfølger fra kemo og stråling, kunne have gavn af Cannabis medicinsk, både som anti-oxidant, anti-bakteriel, antiflammatorisk og smertelindrende medicin.

For at illustrere hvad cannabis kan gøre i forbindelse med kemo terapi, er her en udtagelse fra en Amerikansk kemo patient, hun siger om cannabis:

. . . Marijuana worked like a charm. I disliked the ” side effect” of mental blurring (hoved årsagen for rekreative brugere.), but the sheer bliss of not experiencing nausea — and then not having to fear it for all the days intervening between treatments — was the greatest boost I received in all my year of treatment, and surely had a most important effect upon my eventual cure. (Grinspoon and Bakalar, 1993)

Andre studier har vist at kemo patienter der tager THC, har det bedre og er mere komfortable med behandlingen generelt. (Chang et al. 1 979)

Så hvis du eller en af dine nære, bliver nødt til at sige ja til kemo, er det veldokumenteret og gammel viden, at cannabis hjælper på bivirkningerne fra kemo, herunder kvalme, opkast, appetit, mentalt (depression, angst etc) og en lang række andre symptomer.

Random Quote