Bogen om Cannabis

Kapitel 4: Patient historier

Patient historier

En af de interviewede patienter lider af Cystisk fibrose også ofte kaldet CF, som er en arvelig genetisk betinget, livstruende sygdom, der primært kommer til udtryk i lungerne. Sygdommen udvikler sig meget forskelligt hos patienterne. Cirka 3 % af befolkningen eller 1 ud af 34 personer, er anlægsbærere for cystisk fibrose, det vil sige cirka 150.000 danskere er bærere af genet, der disponerer for cystisk fibrose.

Nogle gange kan man undre sig over hvorfor patienter med lunge sygdomme, ryger cannabis og for den sags skyld drikker alkohol, eller spiser pizza men hvad er de bagved liggende årsager?

Rasmus som er en ung fyr på godt 39, som er på Rigshospitalet hver anden måned, hvor han er indlagt i længere tid af gangen, mens han får renset sine lunger. Som de fleste har det med hospitaler, er Rasmus ligeledes ikke glad for at være der, men var det ikke for dem, ville han ikke være i live. Rasmus har børn, men er selv igennem hele livet blevet mindet om, at han ikke ville blive gammel. Dette har gjort at Rasmus har valgt at få det bedste ud af det han har og det hjælper cannabis ham med.

Rasmus forklarer, at han ville komme til at slå nogen ihjel på hospitalet, hvis han ikke røg cannabis og at alle hans læger og sygeplejersker ved at han gør det. Men det de også ved er, at det er utroligt at han er live, hvilket kræver at der er en eller andet form for livskvalitet og glæde i livet, på trods af sygdom. Det at han ryger Hash gør at han får appetit, søvn, får socialiseret og hostet igennem.

Med en kort forventet leve tid bekymrer han sig ikke om kræft og andre langtids effekter, og da alt i forvejen er sat på spidsen, handler det kun om livskvalitet. Hvilket det måske gør for mange patienter som Rasmus.

Mellem sine behandlinger på Rigshospitalet, tager Rasmus på Christiania og drikker øl og ryger Hash. Rasmus vejer i forvejen ikke særlig meget og hvis han ikke røg, ville han ikke have appetit til at spise og han har i den grad behov for mad, og i denne sammenhæng medicin til at optage denne.

Rasmus fortæller at han ikke ville være social og se så mange mennesker som han gør, hvis han ikke røg. Han har været en del af den tidligere nævnte sociale cirkel, hvor han er en del af en stor vennekreds som ryger sammen i fritiden. Så for ham er der meget livskvalitet og socialt forbundet med det at ryge, ud over de fysiologiske fordele som han er meget bevidst om. En anden ting der også gør sig gældende for Rasmus, hænger sammen med opfattelsen af tid, hvor følelsen af at tiden går langsommere, kan gøre Rasmus i stand til at leve i nuet og sidst men ikke mindst, give en følelse af, at få mere tid.

Når alt er sat på spidsen, skal vi som samfund gøre alt hvad vi kan for at mennesker som Rasmus og folk med ALS og andre fatale lidelser, kan få mest mulig glæde, ud af den tid de har. Det nye forslag om et patient testamente (kontrakt), er en rigtig god ide’, da den giver patienter mulighed for at bestemme over deres eget forløb.

Her skal alle patienter der ønsker at bruge cannabis fremfor andre typer medicin, dog have mulighed for selv at vælge, ikke kun få udvalgte diagnoser. Til sidst skal patienter heller ikke tvinges igennem en lang række af skadelige præparater, før de får muligheden for at gå direkte til cannabis til medicinsk brug. På den måde, ville det Danske samfund skåne mange mennesker for unødige bivirkninger i fremtiden.

Random Quote