Bogen om Cannabis

Kapitel 4: Endocannabinoid systemet (ECS)

Cannabinoider og strains

Forum; Cannabinoider og Strains

Der findes mange forskellige navne på cannabis arter, som indeholder forskellige cannabinoider og terpener, hvor forskere har slået fast, at den euforuserende del af cannabis planten stammer fra cannabis Indica oprindeligt. Men som igennem mange tusinde år har været krydset med vilje af mennesker, men også været transporteret over hele verden, og derfor været svær at spore de oprindelige gener.

Forskere på området har lavet et tre-demissioneret kort og netværk over alle de naturlige krydsninger af planter der findes, hvor der kontinuerligt bliver tilføjet nye familie medlemmer til stammen. Den primære grund til at gøre det, er ud over interesse for at kortlægge de enkelte cannabinoider og gener, at det giver mulighed for at studerer specifikke cannabinoider’s funktion sat overfor bestemte lidelser/funktioner/symptomer. Sidst men ikke mindst er det for, at sikre at virksomheder ikke begynder at patentere arter og strains, som er naturlige og deraf public domain.

Via dette link, kan læseren se det tredimensionelle kort og netværk af cannabis planterne som findes naturligt i dag, og hvor familie forholdet mellem de forskellig cannabis planters gener, viser hvilke forskellige cannabinoider og funktioner de har tilfælles:

http://galaxy.phylosbioscience.com/variety/1ed16258ae3d-TSCIRKA/lux-cultivars/blue-magoo

Når man har set linket står det klart at der findes et helt univers med hybrider som er krydsninger mellem de forskellige arter, som er blevet kultiveret og feminiseret igennem tiden, og på den måde, er krydsninger, hvor mennesker har fremavlet de ønskede cannabinoider, hvilket også er grunden til at THC indholdet i planten har været stigende, de sidste 3 årtier.

Nedenstående video er fra Leafly.com som er den største digitale portal for Cannabis i USA. Her kan man få testet sine Cannabis produkter og strains, hvilket er med til at sikre, at der ikke er mug, pesticider eller andre skadelige stoffer, som kan skade brugeren. Ligeledes er der redegjort for de fleste Cannabis sorter og krydsninger, så forbrugere let kan navigerer.

I det efterfølgende tager bogen udgangspunkt i Hamp (Cannabis sativa L.), for at beskrive selve planten. Cannabis er en årlig ukrudt’s lignende plante med en slank stamme, der bliver mellem 122-457 cm (4 til 15 fod) høj. Det inderste lag er marven af planten, som er omgivet af træmasse (hurds) Udenfor dette lag er det voksende væv, der udvikler sig til træ materiale (hurds) på indersiden og ind i fibrene på ydersiden. Stammen er mere eller mindre forgrenet, afhængigt af afgrødens tæthed og lys forhold. Til sammenligning er Cannabis Indica mere tæt og kun cirka halvt så høj.

Bladene er af palmat type, hvor hvert blad har 7 til 11 folder/blade, med takkede kanter. Den stærke tap-rod trænger dybt ned i jorden. Men hvis jordforholdene ikke er gunstige, forbliver hovedroden kort, mens de laterale rødder bliver mere udviklede.

Industrielt hamp kan dyrkes på en lang række jordtyper over hele verden. Hamp foretrækker en tilstrækkelig dyb, luftig jord med en pH værdi på 6 eller derover, sammen med god fugtighed og næringsstof indhold. Jord der er dårligt drænet, er dog ikke anbefalet, da overskydende vand kan medføre skader på hampafgrøden. Hamp er yderst følsom over for oversvømmelser og jord komprimering.

En fin, og fast såseng er nødvendig for hurtig, ensartet spiring af hamp frø. Konventionelle såsæd forberedelse og boring er sandsynligvis ideelt. Planterne vil ikke fremstå ensartet, hvis frøet placeres på en dybde større end 2 tommer. ÒNo-till systemer kan også anvendes med gode resultater, men kan være mere sårbare over for uregelmæssig fremkomst afhængigt af vækstsæson.

For at opnå et optimalt hampudbytte skal der være dobbelt så meget næringsstof til rådighed som afgrøden og vil blive fjernet fra jorden før høst. Et hampefelt producerer en meget stor masse plantemateriale i en kort vegetativ periode. Kvælstofoptagelsen er mest intensiv de første 6 til 8 uger, mens kalium og især fosfor bliver et behov under blomstring og frø formation. Industriel hamp kræver 80 til 100 lbs / ac (90 til 112 kg / ha) nitrogen, 35 til 50 lbs / ac (39 til 56 kg / ha) phosphat og 52 til 70 lbs / ac (60 til 80 kg / ha) kaliumchlorid.

Hamp foretrækker et mildt klima, fugtig atmosfære og en nedbør i mindst 25-30 tommer om året. God jordfugtighed er nødvendig før frø spredning og indtil unge planter er veletablerede.

Industriel hamp er en yderst effektiv ukrudtsbekæmper. Ingen kemikalier er nødvendige for dyrkning af denne afgrøde. Industriel hamp er en lav vedligeholdelses afgrøde og kræver ingen kemikalier til bekæmpelse af ukrudt.

Den bedste tid til at så cannabis bør dikteres af vejr og jord betingelser, snarere end datoen på kalenderen. Hamp kan sås så tidligt som to uger før maj, forudsat at jordforholdene er optimale.

Såning bør dog først begynde når jordtemperaturerne har nået mindst 42 – 46 ¥ F (6 – 8 ¥ C). Hampefrø spirer inden for 24 til 48 timer og fremkommer 5-7 dage efter ved god fugtighed og varm temperatur. Hamp dyrket til fiber bør sås så tidligt som muligt, mens hamp til korn skal sås senere for at minimere højden af ​​stilken.

Cannabis fiberkulturen består af lange stilke og lille forgrening, frøplanter med kortere stilke, har større frøhoveder og kan have mange grene (frø indeholder 30 – 35% olie).

Industri hamp har et lavt THC-indhold på mindre end 0,2%, Hvorfor der stort set ikke er THC i og deraf, en psyko-aktiv virkning.

Indførelsen af ​​hamp som afgrøde kan forbedre jordens sundhed og nedsætte mængden af skadedyr på andre afgrøder i nærheden, hamp kan betydeligt reducere populationen af ​​sojabønne cyste nematoder f eks.

Høst af hamp til fiber af høj kvalitet skal ske så snart den sidste pollen er fløjet. Høstningen af hampefrø sker 4 til 6 uger senere, når 60% af frøet er modnet. Fiber hamp er normalt klar til at høste i 70 til 90 dage efter såning. Slutbrug og kvalitet af produktet som fiber, kan afhænge af pektin, det stof, der klæber fiberen til den træagtige kerne af hamp stammen sammen.

Forum; Cannabis Dyrkning

I det følgende afsnit forklares hvordan de forskellige cannabinoider virker i kroppen, med hovedvægt på CBD og THC. Cannabinoider findes hovedsageligt i blomsten af cannabis planten, men findes også i andre planter.

Random Quote