Bogen om Cannabis

Kapitel 6:Hvor sikkert er Cannabis

Alkohol i Danmark

Forum; Alkohol

Videoen forklarer kort WHO’s rapport om alkohols skadelige virkning på mennesker og samfund.

Et af de mest angst nedsættende stoffer der findes er alkohol, hvorfor de fleste bliver mere løsslupne og frigjorde af det, og hvor en stor gruppe desværre også bliver aggressive. I Danmark har vi en kultur for alkohol og drikker mere end de fleste andre lande pr indbygger. Vi Danskere dør også hyppigere med alkohol som årsag, sammenlignet med andre lande. De næste par sider viser omfanget af alkohol og de samfunds relaterede problemer forbundet med misbrug og behandling af alkohol i Danmark.

De næste to sider er med for at vise at cannabis er et harmløst rusmiddel sammenlignet med alkohol og tobak og at de fleste voksne som bruger cannabis i dag, gør det i forbindelse forskellige lidelser, men også for at slappe af eller stresse af, som et rekreativt terapeutisk rusmiddel. Her er mere end 85% af dem som kommer i behandling for cannabis afhængighed mellem 18-24, hvor alkohol misbrug er udbredt blandt hele befolkningen i Danmark også blandt de unge.

I 2016 drak hver dansker over 14 år i gennemsnit 9,4 liter ren alkohol. Undertegnedes egen datter er 14 år gammel og er lige begyndt at stifte bekendtskab med alkohol, dette er på trods af at hun ikke er myndig og gammel nok til at købe alkohol. Undertegnede har ikke købt det til hende og min pointe er, at vi lever i et samfund der promovere alkohol, hvor det er let tilgængeligt, uden at bruge nok ressourcer på at skubbe denne alder fremad.

I 2016 blev der i Danmark solgt samlet: 354 mio. liter øl, 151 mio. liter vin, 20 mio. liter spiritus og 6 mio. liter alkoholsodavand. Cirka. 860.000 danskere er storforbrugere og drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler (højrisikogrænsen). Cirka. 585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, som skader deres helbred.

Cirka. 140.000 danskere er afhængige af alkohol og kan ikke stoppe deres forbrug uden behandling. Cirka hver femte (21,7%) Danske mand har problemer med Alkohol, her er det kun hver 10. (8,9%) Danske kvinde, som har samme problem. 5,6% af alle dødsfald i Danmark skyldes alkoholmisbrug. Det svarer til over 2900 dødsfald om året. Blandt 45-54-årige mænd skyldes 30 procent af alle dødsfald alkohol.

Hvert år sker 29.000 hospitalsindlæggelser og 9.300 indlæggelser på psykiatriske afdelinger på grund af alkoholmisbrug. 89.000 ambulante hospitalsbesøg hvert år skyldes alkoholmisbrug.

Et stort forbrug af alkohol øger risikoen for blandt andet kræftsygdomme, mave-tarm sygdomme, lungesygdomme og leverlidelser. Der er årligt over 400.000 ekstra sygedage blandt dem, der drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Levealderen nedsættes i gennemsnit med 4-5 år for personer, som drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Personer med alkoholmisbrug har 8 gange større risiko for at begå selvmord end andre. Omfanget taget i betragtning er det et skræmmende og nedprioriteret billede. Hvorfor er Danskerne så syge og ulykkelige?

Man vurderer, at overforbrug af alkohol koster samfundet 13 mia. kr. om året og at personer med et overforbrug af alkohol henvender sig 110.000 gange oftere til den praktiserende læge. 140.000 danskere er alkoholafhængige og hvert år førtidspensioneres 430 personer i Danmark pga. Alkoholmisbrug, hvor vi bruger 360 mio. kr. til behandling og pleje om året.

Random Quote