Bogen om Cannabis

Kapitel 6: Hvor sikkert er Cannabis

Tobak

Forum; Tobak

Cirka 6 millioner mennesker dør hvert år af tobak og cirka 2,5 millioner af alkohol (WHO). Tobak og alkohol er skyld i mange tilfælde af diabetes, kræft, lunge og hjerte sygdomme, sygdomme som minimeres i takt med reduktion i forbrug af ovennævnte.

I Danmark bruger mange tobak sammen med deres cannabis (hash/pot). Forskning fra 2008 lavet af F. Van der Kooy, B. Pomahacova, and R. Verpoorte Division of Pharmacognosy, Section of Metabolomics, Institute of Biology, Leiden University, Leiden, Holland, viser at tobak øger effektiviteten af THC og forstærker effekten med 45%, under de forudsætninger der var testet.

Dette forklarer videnskabeligt hvorfor folk vælger at blande cannabis med tobak og også at vi i sådan et tilfælde har med to afhængigheds skabende stoffer at gøre, hvor tobak betragtes som næsten dobbelt så afhængigheds skabende som Cannabis.

Måske dette skal tænkes ind i fremtidige kampagner rettet mod unge, som jo desværre er de mest udsatte når vi taler om Cannabis.

Mange af undertegnedes datters veninder er Muslimer, som i stor grad er præget af en baggrund uden alkohol, og drikker derfor ikke. Blandt denne gruppe er der på den anden side mange af de Muslimske piger som er begyndt at ryge cigaretter som 14 årige.

Sundhesstyrelsens nye tiltag med unge bloggere er velkommen og i samme åndedrag sige, at det var dog på tide med et lille forsøg på forebyggelse i Danmark. Undertegnede anerkender fuldt ud at det er op til os, som forældre til at opdrage vores børn, men det er også meningen, at samfundet har et ansvar for at forebygge, og finde modeller der kan minimere alkohol og tobak’s forbruget blandt vores unge. Sundhedsstyrelsens kampagne koster sølle DKK 300.000, sat overfor noget  så stort, som at forebygge rygning blandt unge i Danmark.

Ifølge Reuters estimere det at 7,5 millioner menneske vil være døde, som følge af tobak i år 2020. 71% af alle tilfælde af lungekræft er foresaget af tobaksrygning, hertil kommer 42% af alle kroniske luftvejssygdomme og 10% af hjerte-karsygdomme.

Det næste afsnit ser på bagsiden af den konventionelle medicin, afsnittet tager udgangspunkt i USA, for at vise hvad det er vi skal tage os i akt for i Danmark, da vi på mange måder følger trop på hvad der sker i USA og bliver godkendt af FDA, med undtagelse af Cannabis udviklingen.

Random Quote