Bogen om Cannabis

Kapitel 6: Hvor sikkert er Cannabis

Den psykiske bagside

Forum; Den psykiske bagside

Der bliver indrapporteret cirka 1000 såkaldte Hash (cannabis) psykoser om året i Danmark, hvor det primære stof til grunde for dette, har været noteret som cannabis. 1000 ud af ca 500.000 formodede brugere i Danmark, sammenlignet med patienter på lykkepiller hvor ¼ af 250.000 (62.500) patienter har alvorlige i nogle tilfælde fatale bivirkninger, i en halv så stor befolkningsgruppe.

Befolknings undersøgelser viser, at det eksperimentelle brug af stoffer topper i aldersgruppen 16-19 år i Danmark, og at meget få eksperimentere med stoffer første gang efter 20-års alderen. (Hvorfor dette måske kunne være en fornuftig lavalder for cannabis) Fra 2000 til i dag ses et fald i udbredelsen af de illegale stoffer i den voksne befolkning, bortset fra hash. Udbredelsen af hash lå på et stabilt niveau fra 2000 til 2010, men der ses en stigning i udbredelsen fra 2010 til nu.

Markant flere unge mænd end kvinder har et aktuelt brug af illegale stoffer. Resultaterne fra ESPAD-undersøgelsen gennemflørt i 2015 blandt de helt unge 15-16 årige skolebørn viser fortsat et positivt fald i det eksperimenterende brug af illegale stoffer, herunder også et væsentligt og periodisk fald i det eksperimenterende brug af hash, i Danmark. 12 pct. af de unge 15-16-årige angiver i 2015 at have prøvet cannabis nogensinde, mod 18 pct. i 2011, senere undersøgelser viser dog en stigning igen, ligesom der forekommer statistiske usikkerheder generelt.

Med hensyn til psykoser er det over en fordobling siden 2005, hvor samme tal lå på 429 registrerede patienter, hvilket kan skyldes flere faktorer. Ifølge misbrugsekspert og speciallæge i psykiatri, Henrik Rindom. Han deler cannabis/hash-rygerne op i tre kategorier, som forklarer hvorfor vi som mennesker er forskellige.

Den første gruppe kan blive svært psykotiske ved at ryge bare et par gange. Den anden gruppe kan få paranoia og psykisk ubehag, men hvor det fortager sig igen, når de stopper med at ryge og til sidst en gruppe, der kan ryge flere gram om dagen og ikke blive påvirket. Bland næsten 2800 rekreative brugere havde 0,4 negative psykotiske tanker, og blandt de medicinske cannabis brugere havde 11 ud af 512 oplevet, ikke psykose, men mental og fysisk afmagt i forbindelse med overdosering, hvilket kunne underbygge Henrik Rindom’s teori.

Cannabis psykose (THC)

  • Rammer ofte mennesker med psykiske lidelser eller som er genetisk disponeret herfor (hvem ved det?, kan det testes og forudses?)
  • Sker oftest ved indtagelse gennem mad eller drikke, (mængden kan være svær at vurdere)
  • Mescalin/LSD lignende følelse, hvor hallucinationer kan forekomme.
  • Vare indtil mængden af THC er faldet, hvilket går ret hurtigt.
  • Kan opleves som paranoid skizofreni, identitets krise, hallucinationer, ændret virkeligheds opfattelse mfl.

THC kan åbne for underbevidstheden og hvis der findes ting i skabet, som man ikke har fået bearbejdet, vil disse komme frem, hvilket jo både kan være godt og skidt. På det fysiologiske plan vil Cannabis på samme tid fungerer som en fysisk udrensning, som i sig sætter ting i gang i kroppen og deraf sindet. Mentalt er Cannabis formodenligt sundt for voksne, hvis de er i stand til at give slip, se det terapeutiske i det og bearbejde det der kommer frem. Skidt hvis man ikke er, eller er disponeret for en psykisk sygdom. Men med gode venner eller professionel hjælp, kan cannabis anvendes i en terapeutisk sammenhæng og det er meget få det rammer statistisk set.

Random Quote