Bogen om Cannabis

Kapitel 7: Prøveordningen i DK

Prøve-periode i Danmark

Forum; Prøve-periode DK

Her i Danmark starter den første prøveperiode med medicinsk cannabis 1 Januar 2018 og indebære meget få patienter og produkter og sølle 4 forsøg. Hertil kan man sige at vi har ganske få eksperter som Tina Ingrid Horsted og Henrik Rindom, så vi er mange der virkelig godt forstå at vores danske fagpersoner står måbende den dag i dag. Hvordan skal de håndtere cannabis, særligt som medicin?

Her er forsøgs og prøveordningen illustreret;

Slides fra pressebriefing 18.12.2017 om medicinsk cannabis

Videoen fortæller om omfang, samt hvordan Cannabis kommer til Danmark via illegale veje som situationen er nu. Her er det tydeligt, er der på ingen måde bliver taget stilling til at Cannabis også er medicin og at mange såkaldte misbrugere kan formodes at have en sygdom eller diagnose, som er årsagen til at de bruger Cannabis i første omgang.

Det fremgår på ingen måde, at det rekreative marked anvendes af patienter og at grunden til at det legaliseres i så mange lande er på grund af en basal ret til sundhed, og i nogen tilfælde, retten til at vælge et alternativt rusmiddel til alkohol, som har lang færre skadelige bivirkninger for brugeren, set videnskabeligt.

Der bliver heller ikke nævnt at WHO anbefaler Portugals model som den bedste narkotikabekæmpelses strategi, inden for konventionens rammer, eller sågar hvad der har slået fejl i de forskellige lande med liberale Cannabis politikker og brugt det strategisk til gavn for Danske borgere og patienter.

(De første 1,5 time af videoen virker, efter pausen er det folketingets oversætter der kommenterer videoen, beklager!)

Det er tydeligt at Christoffer Schmitz på ingen måde forholder sig til de fysiologiske fordele, der kan være ved Cannabis som medicin og hvilke patienter det gavner. Han tjener jo selvfølgelig også penge på at behandle folk, hvorfor han slet ikke burde sidde i det panel. Hvordan kan man samle et panel omkring Cannabis uden at forholde sig til hvorfor folk de bruger det og forholde sig videnskabeligt til hvordan det virker?

Misbrugsekspert Christoffer Schmitz, kommer på ingen måde ind på de bagved liggende årsager til misbrug og som de fleste ved er årsagen til selve misbruget. Han kommer heller ikke ind på sammenligningen med alkohol, psykiatrisk medicin eller noget som kunne ligge til grunde for et sammenlignings grundlag, for at vurdere hvor vi som samfund i første omgang skal sætte ind og hvad de store problemer reelt er i samfundet.

Nedenstående er et billede fra tidlige video. Beslaglæggelser af Hash i Danmark 2016, illustrerer det rekreative marked i Danmark, hvor alle Danske patienter også køber deres medicinske cannabis med undtagelse af de få (cirka 200 indtil videre), som har været heldige at have den rigtige diagnose, har råd og får det hos lægen.

Christoffer Schmitz har sjovt nok har fået Henrik Rindom’s plads i bureaukratiet efter sidst nævnte ændrede syn på Cannabis og skizofreni som følge af forskningsresultater, og hertil udfordrer konventionel medicin i psykiatrien generelt. Det er sørgeligt at en mand som Christoffer Schmitz, der har økonomisk interesse i hele sagen skal sidde i et panel og have indflydelse på hvordan Danskerne opfatter Cannabis.

Her er peter skaarup’s holdning til Cannabis, hvad med cigaretterne, alkohol, er Cannabis ikke sundere? Nogle gange er det svært at få gamle heste til at gå nye veje og det er absolut ikke hjulpet på vej af modstanderens frembrusende adfærd.

I følge Danske cannabis forskere, er det så få midler (DKK 10 millioner) og projekter forbundet med prøveordningen, at det reelt vil være umuligt at få fremskaffet ret meget viden, som vil kunne fortælle os noget sikkert nyt om medicinsk cannabis. Her er det Nanna Brix Finnerup, der forsker i blandt andet medicinsk cannabis’ effekt på smerter, som udtaler sig til videnskab.dk.

https://videnskab.dk/kultur-samfund/blot-fire-undersoegelser-skal-se-paa-medicinsk-cannabis

»Det er meget begrænset, hvor meget viden man kan få af 2-4 studier. Man kan for eksempel kun undersøge én speciel type smerter og 1-2 typer cannabis i ét studie, og det skal være meget stort, før man kan være ret sikker på resultatet,« siger hun.

I følge sundhedsminister Eller Trane Nørby (V) er meningen, at myndighederne som en del af prøveordningen skal indsamle informationer fra både læger, der udskriver medicinsk cannabis, fra anden forskning og fra tilsvarende ordninger i udlandet. I denne sammenhæng kan man spørge sig selv om, hvorfor dette ikke har været en del af forberedelserne til prøveordningen i første omgang.

Thomas Senderovitz fra Lægemiddelstyrelsen supplerer til ovennævnte interview:

»Det er jo ikke almindeligt, at det offentlige finansierer afprøvning af nye produkter. Det er firmaer, der gør det. Skulle private aktører også være villige til at undersøge effekter, skal de være velkomne til at gøre det,« siger Thomas Senderovitz.

Thomas Senderovitz siger det meget klart og han kender til hele patent problematikken og mener alligevel, at vi skal ligge vores lid i industrien hænder og satse på industriens patenter og at virksomheder i denne sammenhæng holder deres løsninger op mod alle de alternativer der måtte findes i naturen og i større grad udsætte deres eget patent for “disruption” og tilmed oplyse forbrugere om bedre alternativer, når de findes.

Det er en meget naiv holdning at have til medicin og illustrerer at grundforskning indenfor kosttilskud og natur-medicin er ikke eksisterende i Danmark, hvor samtlige universiteter burde beskæftige sig med alt det der ikke kan patenteres og virke som modvægt til industrien, til gavn for samfundet som helhed.

Man kan spørge sig selv om grundforskning er helt forsvundet fra det Danske system og om prøveordningen på samme måde ikke er gennemtænkt og indeholder det forarbejde der skal til for en sådan ordning, får succes. Det er indelysende, at hvis sundhedsstyrelsen ønskede Cannabis medicin udbredt havde de forberedt samfundet på det, ikke mindst de Danske læger. Hvad er Danske universiteters rolle i denne sammenhæng, hvad skal industrien tage afsæt i, hvor er vores eksperter?

De fleste Danske læger er blevet opdraget med at cannabis er forkert, uden at der findes saglig dokumentation herfor, hvorfor sundhedsstyrelsen første vigtige opgave må være at ændre denne opfattelse i befolkningen. Først når opfattelsen af ændret i befolkningen og lægerne er uddannet i ECS kan vi snakke om et ærligt forsøg på at introducere medicinsk cannabis for den Danske befolkning.

Når man i prøveordningen på ingen måde tager afsæt i international forskning, som oven i købet understøttes af WHO og heller ikke på nogen måde anerkender de 500.000 mennesker i Danmark som bruger cannabis, herunder også denne gruppes lidelser og sygdomme. Det gør det svært at se det som en prøveordning, da den kun kommer få udvalgte patienter til gode og på ingen måde får en samlet virkning i samfundet som resultat heraf. Dette er sørgeligt ikke bare for Danske patienter, men for Dansk industri og Danske konkurrence muligheder som politikkere snakker så meget om.

I Portugal, Israel, 29 stater i USA og mange andre lande, har der været lavet en plan for det medicinske aspekt i samfundet, en plan som har inkluderet alle aktøre, herunder også de dele af befolkninger som selv-medicinere og ligger i en gråzone. I Portugal kan brugere af medicinsk cannabis have det lovligt på sig, grundet den rekreative afkriminalisering og på den måde inkluderet alle, en del amerikanske stater nu har legaliseret til rekreative formål (minimum 8), Israel har de-kriminaliseret/liberaliseret lovgivningen for rekreativ cannabis, hvilket betyder der stadig udstedes bøder, men ikke sigtes efter straffeloven. Pengene fra bøder m.m. går til forebyggende indsatser såsom rehabilitering og uddannelse.

Når prøveordningen ikke på nogen måde, tager udgangspunkt i de Danskere der allerede bruger cannabis enten medicinsk eller rekreativ, er det tydeligt at cannabis virker som en trussel mod sundhedsstyrelsen, måske på grund af vores store medicinal industri, men de Danske borgere har fået nok og kræver nu at myndighederne kommer med en reel forsøgsordning, der tager udgangspunkt i dem der bruger cannabis og deres lidelser, som skal kortlægges for at kunne forstå omfanget af lidelser, men i større grad for at forstå, hvorfor disse mennesker gør det, hvad for de ud af det?

Danmark går direkte imod WHO’s anbefaling om at anvende Portugals måde at håndtere narkotika politik på, hvor det ses som et social og samfundsmæssig problem. Ydermere vælger Danmark at importere produkter som vi selv kunne lave, og hvor myndighederne i større grad kunne have planlagt og forberedt, mange aspekter af prøveordningen.

Prøveordningen skal kigge på de flere hundredetusinde Danskere som bruger det rekreativ og medicinsk i forvejen? Her har mange sikkert stress og andre lidelser, som de i virkeligheden aflaster samfundet fra at behandle. Som er tilfældet med undertegnedes Tinnitus når den er værst. Hvis vi ikke ser dem der allerede bruger cannabis og deres behov og undersøger de bagvedliggende årsager, er det svært ved at tro på, at prøveordningen får den ønskede effekt i Danmark. Vores sundheds paradigme, vil nu og altid blive udsat for “disruption” af nye metoder og produkter, heraf også gammel medicin som cannabis, som kan erstatte meget skadeligt medicin i Danmark.

Det har aldrig været meningen, at der kun skulle stå patent medicin på hylderne, det er et resultat af en top styret sundhedsstyrelse og et synligt bevis på at vores grundforskning, målrettet sundhed, ikke prioriteres tilstrækkelig i Danmark. Vores fornemmeste opgave må være, at blive i stand til som samfund, både at udforske og udnytte, international og national forskning.

Man kunne diskutere hvor vidt læger, sundhedsstyrelse mfl, burde være forpligtet til at følge med i forskning og udvikling fra andre lande og deraf sikre at Danske patienter i fremtiden, bliver tilbudt den optimale behandling, og de alternativer der findes. Hvordan kan kroppens ældste og største receptor (ECS) system bare gå forbi Danske læger og sundhedsmyndigheders interesse, når den nu har så stor betydning for vores alles ve og vel, når vi bliver syge?

Man kunne gå så langt og sige at praktiserende læger der ikke formår at holde sig opdateret på hvad der sker og læser op på det, når noget vigtigt sker, skulle ikke have lov til at praktisere. Eller omvendt, så det Sundhedsstyrelsen’s ansvar at holde sig opdateret og videregive information til de praktiserende læger og derved sikre patienten, når noget så stort sker forskningsmæssig. At dette ikke er sket med ECS i Danmark, understreger at de Danske sundheds autoriteter selektiv vælger hvilke patenter og forskning de anerkender og ikke anerkender, hvor det samme gør sig gældende for kliniske studier.

Folk der vil bruge medicinsk eller rekreativ cannabis, gør det hvad end de får det ved lægen (hvor det er ekstremt dyrt), eller ej. Det er efterhånden gået op for hele verden at cannabis er det foretrukne både medicin og rusmiddel for mange, da cannabinoiderne i cannabis er stort set identiske med dem vi har i kroppen, hvilket jo er grunden til at cannabis er bedre end meget andet medicin, hvis man sætter sig ind i det.

Her har undersøgelser fra Holland  vist, at folk der for cannabis på recept, hos lægen, hurtigt er tilbage og købe på Coffeeshops, da det er for dyrt på recept, udvalget for lille og kvaliteten for ringe. I Danmark er dette sket på forhånd, da man på ingen måde har forberedt prøveordningen, nærmest som om det skal fejle, hvilket illustrerer hvordan sundhedsstyrelsen ønsker at bevare sin magt position, på trods af alle Danskere skriger på noget andet. Vi så ved det sidste valg at mange politikere på ingen måde er i kontakt med befolkningen, dette samme gør sig gældende med Danske sundheds autoriteter desværre.

Gode råd og kritik

I Danmark, burde vi sende udvalgte læger til Israel på skolebænken, så de kan komme hjem og undervise andre praktiserende læger. Hertil vil skal det siges at det føles mærkeligt at vide mere end vores læger og sundhedsstyrelse, det er skræmmende, da undertegnede er udannet Cand Merc MIB og ikke læge. Hvorfor er der ikke nogen der har sat sig ind i det, ud over Tina Ingrid Horsted?

Hvordan kan vi fjerne ekstremerne fra debatten  i Danmark og uddanne offentligheden, herunder ledelsen af det Danske sundhedssystem, så vi alle kan bidrage aktivt og have noget kvalificeret og saglig at sige.

Vi skal identificere, hvem der er nøglespillere, hvem der skal have noget at sige, og hvem der er for/imod/og sågar usikre. I Århus blev 100 læger spurgt om de ville deltage i ordningen, 4 ville gerne, 80 ville ikke, 16 ville måske. Dette understreger at Sundhedsstyrelsen strategi med ikke at forberede eller uddanne lægerne, men istedet kaste lægerne direkte ud i noget, de ikke ved noget om, så det er dømt til at gå galt. Hvis ikke dette er tilfældet og det handler om dårlig koordination og planlægning, er det nok heller ikke dem vi skal satse på sundhedsmæssig.

For eksempel er politiet en kæmpe nøglespiller, som i større grad ville skulle agere anderledes under WHO’s anbefalede måde at håndtere stoffer på. Hvis de støtter en reform (ud fra deres tidligere erfaringer), er en del eller endda halvdelen af slaget om cannabis tabt på forhånd.

Vi skal finde ud af, hvad målene skal være for en alternativ lovgivning. Er det legalisering eller afkriminalisering? Hvis det er legalisering, er det så formålet at sænke volden? At tjene penge til staten, til forebyggelse? Det kan gøres med forskellige tilgange. Derefter skal vi finde ud af, om alle nøglespillere har tilsvarende mål eller hvordan vi kan opnå dette. At dette ikke er gjort er igen et eksempel på dårlig planlægning og strategi fra toppen.

Vi skal huske, at alt tager tid og kræver et skridt ad gangen, når man vil ændrer tilgangen til bekæmpelse af narkotika. I Portugal havde man i lang tid talt om, at stoffer skulle afkriminaliseres, men det skete først, da det rette øjeblik kom. Jo flere aspekter og jo mere forståelse vi har, des bedre kan vi ændre og forbedre bekæmpelsen af narkotika. Hertil kommer at jo flere debatterer og diskussioner vi har, jo mere muligt bliver det for os at realisere.

En lang række lande har præsenteret deres strategier og positive resultater af en liberal cannabis politik, i Danmark står tusinder af patienter, der gerne vil have gavn af medicinsk cannabis, uden muligheden for det. Et fordi deres diagnose ikke er inkluderet i prøveordningen, to fordi Danmark ikke ser CBD som et kosttilskud som i andre lande, men vælger istedet at se det som medicin, hvor CBD ved lægen koster cirka DKK 2700 for en måned forbrug, koster det som kosttilskud mellem DKK 200 og 300.

Som vi så med de 4 læger i Århus ud af 100, som har sagt ja til at tage cannabis ind, er der slet ikke læger nok til at opfylde behovet blandt patienter. Tina Ingrid Horsted har efterhånden et års vente tid, hvor stiller det Danske patienter?

3 * 10 ml Sativex koster DKK 4.619,00, hvor bogen på illustrerende vis viste, at en hjemmelavet version af Sativex, koster DKK 20,00 for 10 ml at lave. Hvad ville patienten vælge, den sidste er oven i købet økologisk, og består af naturlige økologiske cannabinoider og indeholder mere THC? Dette illustrerer hvorfor patent og naturmedicin diskussionen bliver nød til at være en del af debatten om medicinsk cannabis, da vi er nød til at gøre sundhed og medicin transparent i Danmark.

Fremfor alt må Danmark lære fra andre landes forskningsresultater og erfaringer, det kan betragtes som ulovligt at vores sundhedsstyrelse, ikke anerkender international forskning og patenter, som kan betragtes som en direkte krænkelse af de forskere der står bag forskningen, men også af international lov om patenter.

Den Danske sundhedsstyrelse har udsat alt for mange mennesker for unødig smerte igennem tiden, hvilket desværre er resulteret i flere bivirkninger og senfølger af behandlinger. I Danmark lever 250.000 mennesker med bivirkninger fra kemo og stråling i dag. De er aldrig blevet tilbudt eller oplyst om cannabis dokumenterede virkning i forbindelse med kemo terapi og stråle behandling, som i mange tilfælde varer op til et år, med forfærdelige smerter og bivirkninger.

Da sundhedsstyrelsen har valgt, ikke at fortælle disse patienter om cannabis indvirkning på deres bivirkninger i forbindelse med kemo og stråle behandling, hvor effekten oven i købet har været dokumenteret i mere end 40 år, og anvendt over hele verden, har sundhedsstyrelsen udsat flere hundrede tusinde mennesker for unødig smerte i denne tid.

Denne gruppe af mennesker ville uden tvivl have fået et bedre samlet resultat af deres behandling, hvis cannabis havde været en del af denne. Som dokumenteret i kliniske forsøg med mennesker, og ligeledes anbefalet af mennesker der har prøvet det, ville cannabis have gjort disse patienters livskvalitet bedre, i det år deres kemo eller stråle behandling har stået på, hvorfor man i stor grad kan formode at, mindre inflammation, mindre smerte, bedre appetit, bedre søvn, bedre immunforsvar og homeostase, såvel som mitrokonria forbedring og en lang række andre vigtige kropsfunktioner, ville give et samlet bedre resultat end den behandling patienter har modtaget, de sidste 40 år.

Ligesom ovennævnte eksempel illustrerer kemo og stråle patienter, er der flere hundrede sygdomme hvor cannabis har en dokumenteret effekt og kan spille en stor sundhedsmæssig rolle, hvorfor industrien (sundhedsstyrelsen som repræsentere industrien istedet for befolkningen) ikke skal være en del af debatten før befolkningen og her mener jeg Danskerne har besluttet, hvilke produkter vi ønsker i vores sundhedssystem, hvor det topstyrede sundhedssystem er forældet og på ingen måde repræsenterer befolkningen.

Ovennævnte eksempel illustrerer hvordan cannabis i andre lande er komplimenterende for andre typer medicin, og i mange tilfælde i bogen også hvor cannabis potentielt erstatter en lang række konventionel medicin. Problemet i Danmark er grådighed, her er en plante som kan vokse alle steder og ikke gør nogen fortræd, ud over 1000 formodede psykoser i Danmark ud af 500,000 brugere, hvor Henrik Rindom så fint redegjorde for den første del. Hertil kommer 760 millioner cannabis brugere på verdens plan, som har et lavere fastende insulin end mennesker der ikke bruger det, hertil kommer at disse 760 millioner mennesker er smallere om livet end andre mennesker, hvilket burde være interessent forskning med 350.000 diabetikere og jeg ved ikke hvor mange overvægtige mennesker i Danmark.

Grådigheden ligger i, at her er en plante som kan hjælpe rigtig mange syge mennesker, men hvor det ikke handler om Danskernes sundhed, men om penge, magt, omsætning og patenter, der intet har med sundhed at gøre. Sundhed skal ikke kontrolleres, det skal gives, forebygges og være tilgængeligt for alle også hvad international forskning angår.

Nogle konkrete spørgsmål til prøveordningen i Danmark, er;

 • Hvad er det vi gerne vil opnå medicinsk og rekreativ i Danmark og hvorfor?
 • Hvordan for vi befolkningen med på det?
 • Hvem er modstandere af det og hvorfor, følg pengene?
 • Disrupter det, det eksistende illegale marked?
 • Kan det konkurrere på pris?
 • Kan det konkurrere på kvalitet og udvalg?
 • Inkludere det nok patienter og lidelser, eller føler for mange sig ekskluderet?
 • Kunne det betale sig at undersøge lidelser blandt rekreative brugere, så det også kunne få en delvis afkriminellisering?

Vi kan ikke forvendte at Danske læger skal udskrive cannabis, uden at vi først ændre opfattelsen i befolkningen, den medicinske uddannelse hvor viden om ECS (10 linier om det største receptor system i den menneskelige krop, er givet på medicinal studiet) eller grund-uddannelse i at anvende cannabis som medicin.

Man kan undre sig over, hvordan vores sundhedsautoriteter, laver en forsøgsordning med cannabis, der på ingen måder er gennemtænkt, og ikke tilbyder lægerne et kursus i at håndtere cannabis som medicin og forbereder befolkningen på det. I Israel på det Hebraiske univerisitet i Jerusalem og flere universiteter i USA er der oprettet flere akademiske uddannelser, hvor læger, forskere og medarbejdere bliver uddannet til den globale medicinske cannabis industri.

Derudover virker det forkasteligt at de mennesker som allerede har afdækket hvad der virker for dem og deres lidelse og bruger cannabis uden om recept, fordi ordningen ikke er fyldestgørende for deres behov eller de kan gøre det billigere selv ved f.eks. hjemmedyrkning, skal straffes for at tage ansvar for eget helbred. Et groft estimat kan laves ved at tælle antallet af sygdomsramte i de patientgrupper har dokumenteret positiv effekt eller udvise potentiale for behandling: Sklerose, epilepsi, 250.000 kemo m.m. , diabetikere osv osv.

En akut afkriminalisering af hensyn til ovennævnte må betagtes som det ene menneskelige/etisk rigtige en /nødvendighed.

Det at Danmark ikke benytter sig af moderne forskning indefor området, gør det til et halvhjertet forsøg, da staten på ingen måde gør nok for at få det til at ske, da den ikke søger for uddannelse af  eksperter på området, som industrien kan tage afsæt i, som vi så med Israel handler det jo om grundforskning, som industrien tager afsæt i. Ydermere, at forsøgsordningen på ingen måde undersøger om dem der bruger cannabis rekreativ eller medicinsk, har nogen lidelser i forbindelse med deres brug, eller hvorfor de gør det, viser at sundhedsstyrelsen på ingen måde er interesseret i de 500.000 Dansker der bruger cannabis.

På samme tid skal vi diskutere cannabis som smerte lindrende medicin,  taget dens milde karakter og bivirkninger i betragtning. Vi bruger så meget medicin, der i mange tilfælde har fatale følger (cirka 3.500 om året i DK i følge politikken), kan cannabis gøre Danskernes medicinskab sundere med færre bivirkninger?

Afgjort Ja!

Som vi har set i USA, hvor vækst og innovation er forbundet med det medicinske cannabis marked og den voksende industri, og derfor har skabt vækst og glæde for alle i samfundet, der ville arbejde med det, eller bruge det. Her har patienter, kokke, læger, restauranter, butikker, producenter og spillere fra alle tænkelige industrier fået muligheden, ikke bare nogle få udvalgte diagnoser, men flere hundrede tusinde arbejdspladser i samfundet.

Set fra regeringens synspunkt, skal denne sluge en stor kamel, og anderkende cannabis som medicin og at de har taget fejl i deres måde at bekæmpe cannabis/Hash i Danmark på, og anderkende at mennesker har forskellige måder at kontrollere deres følelser på og hvor cannabis er en af de mildeste former, for den menneskelige krop.

Kampen mod cannabis i Danmark har kostet milliarder af DKK og intet ændret for brugere af cannabis og blot været et gammel usaglig politisk signal, som har kriminelliseret 50% af den Danske befolkning, for at kunne sælge konventionel medicin. Tænk hvis de mange milliarder DKK havde været anvendt til at forebygge både forbrug af alkohol, cigaretter, sukker, generelle livsstilssygdomme og medicin i Danmark, som alle har fatale konsekvenser for det Danske samfund.

Konkrete forsknings baserede spørgsmål, som burde undersøges i prøveordningen:

 • Kan cannabis olie med THC forebygge kemo-hjerne, ved intagelse før og efter kemo terapi?
 • Kan CBD/THC erstatte blodtryksnedsættende medicin?
 • Kan CBD/THC erstatte insulin?
 • Kan CBD/THC forebygge/behandle fedme?
 • Kan CBD erstatte psoriasis medicin?
 • Hvilke typer angst medicin kan CBD erstatte?
 • Er der andet medicin som CBD kunne erstatte i psykiatrien?
 • Kan store koncentrationer af cannabis olie med THC erstatte kemo?
 • I hvilke situationer kan CBD anvendes til at hele hurtigere? E.g. knogler, sår mfl.
 • Hvad betyder den psyko-aktive og terapeutiske rolle cannabis (med THC) har for patienter?
 • Generelt set hvilke typer medicin kan enten CBD eller THC olie erstatte, eller ses som alternativer, eller komplimenterende til eksisterende produkter?

Random Quote