Opbygning af bogen

Opbygning af bogen

Bogen er sammensat af forskellige kapitler og emner som er relevante for at forstå cannabis til medicinsk brug, da der er mange aspekter at forholde sig til. Hvert kapitel har derfor sit eget emne og funktion, som er med til at skabe et større sammenhængende billede af hvad medicinsk cannabis er og hvordan vi som samfund, kan vælge at håndtere det.

De vigtigste kapitler for læsere, der vil vide noget om den medicinske del af cannabis, er afsnittet om forskning og det endocannabinoide system, begyndelsen på dette, samt afsnittet om specifikke lidelser versus cannabis. For dem der ønsker en forståelse af den historiske udvikling, er tidslinjen det bedste sted at starte. Dette er en opridsning af begivenheder som er forbundet til cannabis udvikling gennem tiden.

I det første afsnit kommer en kort introduktion til bogen, efterfulgt af den historiske udvikling, hvor vi skal møde professor Bob, som vil kommentere på de begivenheder og årstal, som har haft størst indflydelse på hvordan vi hver især ser på cannabis i dag. Historien og tidslinjen starter for 32.000 år siden og er bygget op omkring årstal og begivenheder, hvilket gør det til en form for indeks og dermed anderledes struktureret end resten af bogen.

Bogen kommer i kronologisk rækkefølge til at fokusere på omfanget af cannabis i Danmark og hvorfor medicinsk cannabis er en voksende tendens i blandt den Danske befolkning. På trods af at prøveordningen lige er startet 1 januar, har mange Danske patienter brugt cannabis, mange i flere år.

For at forstå hvad cannabis er, kommer herefter en beskrivelse af den rekreative del af cannabis, som har haft en afgørende rolle for cannabis generelt set. Efterfølgende bliver patenter, kliniske forsøg og placebo beskrevet for at kunne forstå hvad dette har af betydning for cannabis til medicinsk brug. Et meget kendt patent nr: 6.630.507, forklare hvordan cannabis, endda i stort omfang er dokumenteret medicin, hvilket sjovt nok stadig diskuteres i Danmark, istedet for at tage fat på forskningen.

Cannabis brugt i forbindelse med en række specifikke sygdomme vil også blive beskrevet og Israel som forskningsleder præsenteret for at bidrage til denne diskussion. Endocannabinoid systemet (ECS) i kroppen, samt Cannabinoiderne THC & CBD vil blive beskrevet som en afgørende del af det at forstå hvordan specifikke lidelser bliver hjulpet af cannabis.

Herefter kommer bogen ind på sygdom og medicin i Danmark, samt udvalgte sygdomme, som er udbredte her, hvorefter bogen ser på hvilke produkter der findes på de markeder hvor cannabis er blevet liberaliseret. Dosis Regime for CBD og THC bliver præsenteret, hvor bogen også kommer ind på afhængighed, og den såkaldte psykiske bagside af cannabis og til sidst sikkerheden omkring cannabis.

Bogen omfatter ligeledes konventionel medicin og alkohol, som fungerer som sammenlignings grundlag til cannabis. Til sidst kommer bogen ind på modstandere af medicinsk cannabis, informeret samtykke inspireret af Søren Kirkegaard og for så til allersidst, et afsnit der handler direkte om den Danske prøveordning med medicinsk cannabis. Som appendix er undertegnedes egen historie (med Otosklerose) og motivation for at udbrede historien om cannabis.

Bogen kommer ind på hvordan medicinsk cannabis bruges, doseres og til hvilke formål. Her kommer der en update på hvilke produkter der findes på markedet og hvilke der er mest populære i de lande der har legaliseret/liberaliseret cannabis, hvor indhold af de forskellige produkter også er præsenteret.

Bogen kan med fordel læses fra start til slut, men også bruges som opslagsbog eller undervisningsmateriale, hvor der ud fra de enkelte afsnit af bogen, vil blive lavet yderligere undervisningsmateriale, som undertegnede også vil blive bruge som grundlag for foredrag, kurser og en bog nr 2, som mere specifikt beskriver alle de indikationer som cannabis har fået siden 2005 hvor Dr. Raphael Mechoulam editerede bogen Cannabis as Therapeutic.

Bogen kan være en introduktion for læger og sygeplejersker til medicinsk cannabis, hvor de derefter kan studere udvalgt anerkendt forskning på området, fra referencerne i bogen og sidst men ikke mindst benytte sig af denne hjemmeside, som tilbyder viden, vidensdeling og sund fornuft.

Bogen henvender sig på samme tid til alle de borgere i Danmark der ønsker at vide mere om cannabis til medicinsk brug og hvor forskningen er på vej hen. Bagerst i bogen findes referencer til en lang række bøger, artikler og links, som er anvendt i denne bog og kan anbefales til folk som vil vide mere, om specifikke emner.

I første omgang vil bogen starte med en introduktion til cannabis, som kort forklarer forskellige aspekter af cannabis som medicin, plante og rusmiddel.